Till Uppsala kommun,

Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av e-böcker och ljudböcker.

Med vänlig hälsning,

Märta Myrstener

Uppsala kommun Kontaktcenter, Municipality of Uppsala

Hej!

Tack för ditt mejl!

Vi läser inkommande mejl varje helgfri arbetsdag. Om du har ställt frågor
i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

 

Vänliga hälsningar

Kontaktcenter
Uppsala Kommun
------------------------------------------------------
Postadress: Uppsala kommun
753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshusgatan 2
Telefon: 018-727 00 00
E-post: [1][Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
[2]www.uppsala.se

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun behandlar personuppgifter för att kunna
utföra sina uppdrag. [3]Information om dina rättigheter och hur Uppsala
kommun behandlar personuppgifter.

 

References

Visible links
1. mailto:[Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. file:///tmp/www.uppsala.se
3. https://www.uppsala.se/gdpr

Uppsala kommun Kontaktcenter, Municipality of Uppsala

Hej Märta!

Jag sickar din begäran om allmän handling vidare till kulturförvaltningen.

Önskar dig en trevlig dag!

Vänliga hälsningar,

SARA VAMNE
Kommunvägledare, Kontaktcenter
-----------------------------------------
Postadress: Uppsala Kommun,
Kontaktcenter
753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshusgatan 2
Telefon: 018-7270000
[e-postadress]
 
 
Kommunstyrelsen i Uppsala kommun behandlar personuppgifter för att kunna utföra sina uppdrag. Information om dina rättigheter och hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Märta Myrstener <[Registrators #2422 e-postadress]>
Skickat: den 11 oktober 2022 17:59
Till: Uppsala kommun Kontaktcenter <[Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker [trackid=JN170545440]

EXTERN AVSÄNDARE: E-postmeddelandet har sitt ursprung utanför kommunen. Klicka inte på några länkar eller öppna några bilagor om du inte litar på avsändaren och vet att innehållet är säkert.
EXTERNAL SENDER: Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.

Till Uppsala kommun,

Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av e-böcker och ljudböcker.

Med vänlig hälsning,

Märta Myrstener

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2422 e-postadress]

Är [Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Uppsala kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Kulturförvaltningen (KTF), Municipality of Uppsala

1 Attachment

Hej Märta,

Här kommer avtalet mellan Uppsala kommun (Bibliotek Uppsala) och Elib AB. Det har några år på nacken men personalen på biblioteket har intygat att det fortfarande är det här avtalet som gäller.

Med vänlig hälsning

ANNELI PERSSON
Registrator, Kommunledningskontoret
______________________________________________
Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshusgatan 2
Telefon: 018-727 10 41
E-post: [e-postadress]
 
Uppsala kommuns nämnder behandlar personuppgifter för att kunna utföra sina uppdrag.
Information om dina rättigheter och hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Vamne Sara <[e-postadress]> För Uppsala kommun Kontaktcenter
Skickat: den 12 oktober 2022 08:00
Till: Kulturförvaltningen (KTF) <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker [trackid=JN170545440]

Vänliga hälsningar,

SARA VAMNE
Kommunvägledare, Kontaktcenter
-----------------------------------------
Postadress: Uppsala Kommun,
Kontaktcenter
753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshusgatan 2
Telefon: 018-7270000
[e-postadress]
 
 
Kommunstyrelsen i Uppsala kommun behandlar personuppgifter för att kunna utföra sina uppdrag. Information om dina rättigheter och hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Märta Myrstener <[Registrators #2422 e-postadress]>
Skickat: den 11 oktober 2022 17:59
Till: Uppsala kommun Kontaktcenter <[Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker [trackid=JN170545440]

EXTERN AVSÄNDARE: E-postmeddelandet har sitt ursprung utanför kommunen. Klicka inte på några länkar eller öppna några bilagor om du inte litar på avsändaren och vet att innehållet är säkert.
EXTERNAL SENDER: Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.

Till Uppsala kommun,

Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av e-böcker och ljudböcker.

Med vänlig hälsning,

Märta Myrstener

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2422 e-postadress]

Är [Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Uppsala kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------