Till Oxelösunds kommun,

Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av e-böcker och ljudböcker.

Med vänlig hälsning,

Märta Myrstener

Kommuncenter Oxelösund, Municipality of Oxelösund

Tack för att du kontaktat oss! Ditt mail är nu registrerat i vårt system
och har fått ärendenummer: 2022KC30467

Vi har tagit emot ditt mail och kommer att återkomma till dig så snart vi
kan.
Med vänlig hälsning,

Kommuncenter

Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund

Besöksadress Järntorget 7

Telefon 0155-38000

[1][Oxelösunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

[2]www.oxelosund.se
Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: 2022KC30467
Ärendebeskrivning: Till Oxelösunds kommun, Jag skulle vilja ta del av det
avtal som era bibliotek har för utlåning av e-böcker och ljudböcker. Med
vänlig hälsning, Märta Myrstener
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2412 e-postadress] Är [Oxelösunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Oxelösunds kommun? Om så
är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

 

References

Visible links
1. http://[Oxelösunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]/
2. file:///tmp/www.oxelosund.se

Göthberg Malin, Municipality of Oxelösund

Hej Märta,

Jag tittar just nu på avtalet och måste bolla några formuleringar som
anger att det inte får ges vidare till annan part. Återkommer till dig så
fort jag vet vad som gäller!

 

Hälsningar Malin

 

Malin Göthberg

Bibliotekschef Kultur och Fritidsförvaltningen

 

Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund

Besöksadress Koordinaten Järntorget 7-9

Telefon 0155-383 55

[1][e-postadress]
[2]www.oxelosund.se [3]www.koordinaten.se

 

Vi behandlar dina personuppgifter enligt [4]www.oxelosund.se/gdpr

 

Följ Kultur- och fritidsförvaltningen på våra sociala medier:

#koordinaten @koordinaten

 

 

 

 

Från: Kommuncenter Oxelösund <[e-postadress]>
Skickat: den 12 oktober 2022 11:19
Till: Göthberg Malin <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022
e-böcker och ljudböcker

 

Från: Märta Myrstener <[5][Registrators #2412 e-postadress]>
Skickat: den 11 oktober 2022 17:48
Till: Kommuncenter Oxelösund <[6][e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022 e-böcker
och ljudböcker

Till Oxelösunds kommun,

Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av
e-böcker och ljudböcker.

Med vänlig hälsning,

Märta Myrstener

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[7][Registrators #2412 e-postadress]

Är [8][Oxelösunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Oxelösunds kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[9][e-postadress]:
[10]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[11]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.oxelosund.se/
3. http://www.koordinaten.se/
4. file:///tmp/www.oxelosund.se/gdpr
5. mailto:[Registrators #2412 e-postadress]
6. mailto:[e-postadress]
7. mailto:[Registrators #2412 e-postadress]
8. mailto:[Oxelösunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
9. mailto:[e-postadress]
10. https://handlingar.se/sv/change_request/...
11. https://handlingar.se/sv/help/officers

Göthberg Malin, Municipality of Oxelösund

1 Attachment

Hej,

Nu har vi stämt av här och skickar avtalet till dig.

 

Hälsningar Malin

 

 

Malin Göthberg

Bibliotekschef Kultur och Fritidsförvaltningen

 

Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund

Besöksadress Koordinaten Järntorget 7-9

Telefon 0155-383 55

[1][e-postadress]
[2]www.oxelosund.se [3]www.koordinaten.se

 

Vi behandlar dina personuppgifter enligt [4]www.oxelosund.se/gdpr

 

Följ Kultur- och fritidsförvaltningen på våra sociala medier:

#koordinaten @koordinaten

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.oxelosund.se/
3. http://www.koordinaten.se/
4. file:///tmp/www.oxelosund.se/gdpr