Till Malmö stad,

Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av e-böcker och ljudböcker.

Med vänlig hälsning,

Märta Myrstener

Malin Nilsson Janfelt, Malmö city

2 Attachments

Hej,

Biblioteken i Malmös (BiM) har följande ljudboksleverantörer :

Axiell (tidigare Elib AB, därav annat namn på bifogat avtal) levererar svenska e-böcker/e-ljudböcker. Tjänsten erbjuder även vissa andra språk.
BiM har erbjudit engelska e-böcker via Overdrive. Detta avtal är uppsagt från 15 december 2022 men tjänsten är avstängd redan från 10 oktober av tekniska skäl.

Vänliga hälsningar

Malin Nilsson Janfelt
Administrativ assistent, chefsstöd & registrator

MALMÖ STAD
Kulturförvaltningen
Biblioteken i Malmö
Ledningskansliet
0768-835223
[e-postadress]
malmo.se/stadsbiblioteket
Orgnr 212000-1124

Kulturnämnden hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer på malmo.se/personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Märta Myrstener <[Registrators #2398 e-postadress]>
Skickat: den 11 oktober 2022 17:34
Till: Stadskontoret Kommunstyrelsen <[Malmö stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker

Till Malmö stad,

Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av e-böcker och ljudböcker.

Med vänlig hälsning,

Märta Myrstener

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2398 e-postadress]

Är [Malmö stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Malmö stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------