Till Ale kommun,

Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av e-böcker och ljudböcker.

Med vänlig hälsning,

Märta Myrstener

FN-KOMMUN, Ale municipality

Hej, och tack för att du kontaktar Ale kommun! 

Vi har tagit emot ditt mejl och vi kommer att svara dig så snart vi kan.

Du kan också hitta svar på många frågor om Ale kommun på vår webbplats
[1]www.ale.se  

Om du har frågor om ditt ärende kan du svara på detta mejl.   

For information in English, please contact our Contact Center on number
0303-70 30 00  

Hälsningar 

Ale kommun  

Kontaktcenter har öppet måndag till fredag kl. 8.00 - 16.30 

Telefonnummer: 0303-70 30 00 

E-post: [2][Ale kommun e-postadress för begäran om allmän handling] 

Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7 

[3]www.ale.se  

 

Allmän handling och personuppgifter  

All e-post till Ale kommun blir allmän handling som kan lämnas ut och
läsas av andra. Om du har uppgett namn eller kontaktuppgifter kan du inte
vara anonym. Hur och på vilket sätt dina personuppgifter behandlas beror
på vad ditt ärende gäller.   

Läs mer om allmänna handlingar och hur Ale kommun behandlar
personuppgifter på vår webbplats ale.se. 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.ale.se
2. mailto:[Ale kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. file:///tmp/www.ale.se

Jenny Fälth Ling, Ale municipality

2 Attachments

Hej,

 

Ale kommun ingår i en gemensam bibliotekssamverkan med sex andra kommuner,
benämnt Bibliotek i Väst. Inom denna samverkan erbjuder vi gemensamma
tjänster för våra låntagare. E-böcker och e-ljudböcker är en av dessa
gemensamma tjänster. Bifogat är det avtal Bibliotek i Väst har för
e-böcker och e-ljudböcker.

 

Med Vänliga Hälsningar

 

Jenny Fälth Ling

Bibliotekschef

Chefer kultur och fritid
Sektor kultur och fritid
SE – 449 80 Alafors
+46303703217