Frida Moden

Anon anonym made this Freedom of Information request to Alingsås municipality

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was partially successful.

Till Alingsås kommun,

Jag begär härmed ut offentliga mail tillhörande Frida Moden enhetschef på Alingsås kommuns hemtjänst sedan 2020-08-01 till 2020-09-05

Med vänlig hälsning,
Anonym

kommunstyrelsen - KLK, Alingsås municipality

1 Attachment

Hej!

Din begäran om utlämnande av allmän handling har mottagits. Den kommer att
handläggas så snart som möjligt.

Du har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar på plats hos
kommunen. Om du önskar få en fysisk kopia på en handling tas en avgift ut
enligt bifogad taxa. I de fall handlingen i fråga innehåller
personuppgifter kommer en bedömning att göras angående om en kopia av
handlingen kan skickas via e-post.

Med vänliga hälsningar

 

Registrator

För kommunstyrelsen
Alingsås kommun
-------------------------------------------------
[1][Alingsås kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
telefon 0322-61 61 23

--------------------------------------------------------------------------

Från: Anon anonym <[Registrators #489 e-postadress]>
Skickat: den 9 september 2020 14:22
Till: kommunstyrelsen - KLK
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Frida Moden
 
Till Alingsås kommun,

Jag begär härmed ut offentliga mail tillhörande Frida Moden enhetschef på
Alingsås kommuns hemtjänst sedan 2020-08-01 till 2020-09-05

Med vänlig hälsning,
Anonym

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #489 e-postadress]

Är [Alingsås kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Alingsås kommun? Om så är fallet, vänligen kontakta oss
genom detta formulär:
[2]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[3]http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------
När du skickar e-post till Alingsås kommun behandlar vi dina
personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. För att läsa mer om
hur Alingsås kommun behandlar dina personuppgifter, klicka här:
https://www.alingsas.se/gdpr.

References

Visible links
1. mailto:[Alingsås kommun e-postadress för begäran om allmän handling] Ctrl+Klicka eller tryck om du vill följa länken
mailto:[Alingsås kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
3. http://handlingar.se/sv/help/officers

Vard.Omsorg - VOO, Alingsås municipality

Hej!

Skulle du kunna precisera vila konversationer du vill ha? Gärna lite
sökord så vi kan göra det hanterbart.

Med vänlig hälsning

Registrator för Vård- och omsorgsförvaltningen

Alingsås kommun

Kungsgatan 9

441 30   Alingsås

0322-61 60 00

[e-postadress]

www.alingsas.se

--------------------------------------------------------------------------

Från: Vard.Omsorg - VOO
Skickat: den 9 september 2020 15:06:04
Till: Susanne Sandberg
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Frida Moden
 

Med vänlig hälsning

Registrator för Vård- och omsorgsförvaltningen

Alingsås kommun

Kungsgatan 9

441 30   Alingsås

0322-61 60 00

[e-postadress]

www.alingsas.se

--------------------------------------------------------------------------

Från: kommunstyrelsen - KLK
Skickat: den 9 september 2020 14:28
Till: Vard.Omsorg - VOO
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Frida Moden
 

Hej!

Se nedan, jag har svarat att vi har tagit emot begäran och skickat taxan.

/Ulrika

Med vänliga hälsningar

 

Registrator

För kommunstyrelsen
Alingsås kommun
-------------------------------------------------
[1][Alingsås kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
telefon 0322-61 61 23

--------------------------------------------------------------------------

Från: Anon anonym <[Registrators #489 e-postadress]>
Skickat: den 9 september 2020 14:22
Till: kommunstyrelsen - KLK
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Frida Moden
 
Till Alingsås kommun,

Jag begär härmed ut offentliga mail tillhörande Frida Moden enhetschef på
Alingsås kommuns hemtjänst sedan 2020-08-01 till 2020-09-05

Med vänlig hälsning,
Anonym

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #489 e-postadress]

Är [Alingsås kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Alingsås kommun? Om så är fallet, vänligen kontakta oss
genom detta formulär:
[2]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[3]http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------
När du skickar e-post till Alingsås kommun behandlar vi dina
personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. För att läsa mer om
hur Alingsås kommun behandlar dina personuppgifter, klicka här:
https://www.alingsas.se/gdpr.

References

Visible links
1. mailto:[Alingsås kommun e-postadress för begäran om allmän handling] Ctrl+Klicka eller tryck om du vill följa länken
mailto:[Alingsås kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
3. http://handlingar.se/sv/help/officers

Till Vard.Omsorg - VOO,

Hej

Informationen är till en blogg gällande kommunal verksamhet inom hemtjänsten.

Så sökord borde vara ord såsom, hemtjänst, brukare, utförare, kommunal, privat, bräcke diakoni, hemtrevnad, ruths hemtjänst, 24h vård och omsorg, ivo, missförhållanden.

Med vänliga hälsningar,

Anon anonym

Vard.Omsorg - VOO, Alingsås municipality

Hej

Nu är logglistan i sin helhet klar för avhämtning. Den är inte
gallrad utefter de önskade sökorden. Den finns att hämta i receptionen i
rådhuset, på kuvertet står det "Utlämnande av handling från vård- och
omsorgsförvaltning 200921". Om den inte hämtas inom tre veckor kommer den
att makuleras och ärendet avslutas. 

När ni gått igenom loggen så kan ni markera de mail som ni vill ha ut i
sin helhet. Sänd logglistan med markerade mail tillbaka till oss i
svarskuvertet så tar vi hand om det. Innan utlämning görs en
sekretessprövning av innehållet.

Med vänlig hälsning

Registrator för Vård- och omsorgsförvaltningen

Alingsås kommun

Kungsgatan 9

441 30   Alingsås

0322-61 60 00

[e-postadress]

www.alingsas.se

--------------------------------------------------------------------------

Från: Anon anonym <[Registrators #489 e-postadress]>
Skickat: den 9 september 2020 19:17:51
Till: Vard.Omsorg - VOO
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Frida Moden
 
Till Vard.Omsorg - VOO,

Hej

Informationen är till en blogg gällande kommunal verksamhet inom
hemtjänsten.

Så sökord borde vara ord såsom, hemtjänst, brukare, utförare, kommunal,
privat, bräcke diakoni, hemtrevnad, ruths hemtjänst, 24h vård och omsorg,
ivo, missförhållanden.

Med vänliga hälsningar,

Anon anonym

show quoted sections