We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Mikael please sign in and let everyone know.

Frånvarostatistik för samtliga kommunala gymnasieskolor mellan 22 augusti till 14 oktober

We're waiting for Mikael to read recent responses and update the status.

Till Örebro kommun,
Jag önskar få ut statistik på den genomsnittliga frånvaron i procent för samtliga elever i den kommunala gymnasieskolan mellan 22 augusti och 14 oktober 2022.

Med vänlig hälsning,
Mikael

Servicecenter, Örebro Municipality

Hej!

 

Tack för att du kontaktar Örebro kommun!

 

Vi har tagit emot ditt meddelande och återkommer med svar inom 5
arbetsdagar.

Vi har samlat mycket information på vår webbplats [1]orebro.se. Där hittar
du svar på de vanligaste frågorna.

 

Ditt ärendenummer är: 2022SC207877

 

Behöver du komplettera eller lägga till något i ditt ärende, svara gärna
på detta mejl.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Servicecenter

Örebro kommun

 

Telefon: 019-21 10 00

E-post: [2][e-postadress]

Box 32560, 701 35 Örebro

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Webbplats: [3]orebro.se

[4]facebook.com/orebrokommun

References

Visible links
1. https://orebro.se/
2. mailto:[e-postadress]
3. https://orebro.se/
4. https://facebook.com/orebrokommun

Servicecenter, Örebro Municipality

Hej !

 

Tack för att du kontaktar oss. Jag har skickat ditt mejl till
Gymnasienämnden som kommer att återkoppla till dig.

 

Om du behöver komplettera eller lägga till något i ditt ärende, svara
gärna på detta mejl.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Maria

Servicecenter

Örebro kommun

 

Telefon: 019-21 10 00

E-post: [1][e-postadress]

Box 32560, 701 35 Örebro

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Webbplats: [2]orebro.se

[3]facebook.com/orebrokommun

Från: Mikael <[Registrators #2605 e-postadress]>
Skickat: den 14 november 2022 09:37
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Örebro kommun
<[Örebro kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Frånvarostatistik för
samtliga kommunala gymnasieskolor mellan 22 augusti till 14 oktober
Varning! Detta är ett externt e-postmeddelande och kan ha misstänkt
innehåll. Var försiktig när du klickar på länkar eller öppnar bilagor. Vid
tveksamhet, kontakta Kommunsupport.
Till Örebro kommun,
Jag önskar få ut statistik på den genomsnittliga frånvaron i procent för
samtliga elever i den kommunala gymnasieskolan mellan 22 augusti och 14
oktober 2022.
Med vänlig hälsning,
Mikael
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2605 e-postadress]
Är [Örebro kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Örebro kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. https://orebro.se/
3. https://facebook.com/orebrokommun

Nicolas Sandoval, Örebro Municipality

Hej!

 

Den genomsnittliga frånvaron i procent för samtliga elever i den kommunala
gymnasieskolan mellan 22 augusti och 14 oktober 2022 är 10%.

 

 

 

Med vänliga hälsningar,

 

Nicolas Sandoval

Verksamhetsutvecklare, Örebro kommun

Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete (FUFA)

 

019-21 26 91, 076-102 44 21

Box 32100, 701 35 Örebro

Besöksadress: Ringgatan 32 (vån 2)

 

Servicecenter: 019-21 10 00

Webbplats: orebro.se

Twitter.com/orebrokommun

Facebook.com/orebrokommun

 

Från: Gymnasienämnd <[e-postadress]>
Skickat: den 14 november 2022 15:54
Till: Nicolas Sandoval <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Frånvarostatistik för
samtliga kommunala gymnasieskolor mellan 22 augusti till 14 oktober
[2022SC207877]

 

Hej!

 

Kan du se till att medborgaren får svar?

 

Mvh

Sandra Rengman

Registrator Gymnasienämnden

 

Från: Servicecenter <[1][e-postadress]>
Skickat: den 14 november 2022 15:27
Till: Gymnasienämnd <[2][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Frånvarostatistik för
samtliga kommunala gymnasieskolor mellan 22 augusti till 14 oktober
[2022SC207877]

 

Hej!

 

Vi har tagit emot ett mejl från en medborgare som nu behöver er hjälp. Se
nedanstående mejlkonversation och/eller eventuella bilagor.

 

Vid eventuella svar via e-post till medborgaren eller Servicecenter måste
ärendenumret som finns angivet i ämnesraden behållas.

 

Enligt [3]kommunens servicegaranti, ska återkoppling till medborgaren ske
inom 5 arbetsdagar.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Maria

Servicecenter

Örebro kommun

 

Telefon: 019-21 10 00

E-post: [4][e-postadress]

Box 32560, 701 35 Örebro

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Webbplats: [5]orebro.se

[6]facebook.com/orebrokommun

Från: Mikael <[7][Registrators #2605 e-postadress]>
Skickat: den 14 november 2022 09:37
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Örebro kommun
<[8][Örebro kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Frånvarostatistik för
samtliga kommunala gymnasieskolor mellan 22 augusti till 14 oktober

Varning! Detta är ett externt e-postmeddelande och kan ha misstänkt
innehåll. Var försiktig när du klickar på länkar eller öppnar bilagor. Vid
tveksamhet, kontakta Kommunsupport.

Till Örebro kommun,

Jag önskar få ut statistik på den genomsnittliga frånvaron i procent för
samtliga elever i den kommunala gymnasieskolan mellan 22 augusti och 14
oktober 2022.

Med vänlig hälsning,

Mikael

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[9][Registrators #2605 e-postadress]

Är [10][Örebro kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Örebro kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [11][e-postadress]:

[12]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[13]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. mailto:[e-postadress]
3. https://www.orebro.se/servicegaranti
4. mailto:[e-postadress]
5. https://orebro.se/
6. https://facebook.com/orebrokommun
7. mailto:[Registrators #2605 e-postadress]
8. mailto:[Örebro kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
9. mailto:[Registrators #2605 e-postadress]
10. mailto:[Örebro kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
11. mailto:[e-postadress]
12. https://handlingar.se/sv/change_request/...
13. https://handlingar.se/sv/help/officers

Nicolas Sandoval, Örebro Municipality

Hej!

En rättelse p.g.a. handhavandefel. Genomsnittlig frånvaro på gymnasiet i
procent för perioden är 11,9%

 

 

Med vänliga h älsningar,

 

Nicolas Sandoval

Verksamhetsutvecklare, Örebro kommun

Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete (FUFA)

 

019-21 26 91, 076-102 44 21

Box 32100, 701 35 Örebro

Besöksadress: Ringgatan 32 (vån 2)

 

Servicecenter: 019-21 10 00

Webbplats: orebro.se

Twitter.com/orebrokommun

Facebook.com/orebrokommun

 

Från: Nicolas Sandoval
Skickat: den 16 november 2022 08:27
Till: [Registrators #2605 e-postadress]
Kopia: Produktion Gymnasienämnd <[e-postadress]>
Ämne: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Frånvarostatistik för
samtliga kommunala gymnasieskolor mellan 22 augusti till 14 oktober
[2022SC207877]

 

Hej!

 

Den genomsnittliga frånvaron i procent för samtliga elever i den kommunala
gymnasieskolan mellan 22 augusti och 14 oktober 2022 är 10%.

 

 

 

Med vänliga hälsningar,

 

Nicolas Sandoval

Verksamhetsutvecklare, Örebro kommun

Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete (FUFA)

 

019-21 26 91, 076-102 44 21

Box 32100, 701 35 Örebro

Besöksadress: Ringgatan 32 (vån 2)

 

Servicecenter: 019-21 10 00

Webbplats: orebro.se

Twitter.com/orebrokommun

Facebook.com/orebrokommun

 

Från: Gymnasienämnd <[1][e-postadress]>
Skickat: den 14 november 2022 15:54
Till: Nicolas Sandoval <[2][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Frånvarostatistik för
samtliga kommunala gymnasieskolor mellan 22 augusti till 14 oktober
[2022SC207877]

 

Hej!

 

Kan du se till att medborgaren får svar?

 

Mvh

Sandra Rengman

Registrator Gymnasienämnden

 

Från: Servicecenter <[3][e-postadress]>
Skickat: den 14 november 2022 15:27
Till: Gymnasienämnd <[4][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Frånvarostatistik för
samtliga kommunala gymnasieskolor mellan 22 augusti till 14 oktober
[2022SC207877]

 

Hej!

 

Vi har tagit emot ett mejl från en medborgare som nu behöver er hjälp. Se
nedanstående mejlkonversation och/eller eventuella bilagor.

 

Vid eventuella svar via e-post till medborgaren eller Servicecenter måste
ärendenumret som finns angivet i ämnesraden behållas.

 

Enligt [5]kommunens servicegaranti, ska återkoppling till medborgaren ske
inom 5 arbetsdagar.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Maria

Servicecenter

Örebro kommun

 

Telefon: 019-21 10 00

E-post: [6][e-postadress]

Box 32560, 701 35 Örebro

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Webbplats: [7]orebro.se

[8]facebook.com/orebrokommun

Från: Mikael <[9][Registrators #2605 e-postadress]>
Skickat: den 14 november 2022 09:37
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Örebro kommun
<[10][Örebro kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Frånvarostatistik för
samtliga kommunala gymnasieskolor mellan 22 augusti till 14 oktober

Varning! Detta är ett externt e-postmeddelande och kan ha misstänkt
innehåll. Var försiktig när du klickar på länkar eller öppnar bilagor. Vid
tveksamhet, kontakta Kommunsupport.

Till Örebro kommun,

Jag önskar få ut statistik på den genomsnittliga frånvaron i procent för
samtliga elever i den kommunala gymnasieskolan mellan 22 augusti och 14
oktober 2022.

Med vänlig hälsning,

Mikael

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[11][Registrators #2605 e-postadress]

Är [12][Örebro kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Örebro kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [13][e-postadress]:

[14]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[15]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. mailto:[e-postadress]
3. mailto:[e-postadress]
4. mailto:[e-postadress]
5. https://www.orebro.se/servicegaranti
6. mailto:[e-postadress]
7. https://orebro.se/
8. https://facebook.com/orebrokommun
9. mailto:[Registrators #2605 e-postadress]
10. mailto:[Örebro kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
11. mailto:[Registrators #2605 e-postadress]
12. mailto:[Örebro kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
13. mailto:[e-postadress]
14. https://handlingar.se/sv/change_request/...
15. https://handlingar.se/sv/help/officers

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Mikael please sign in and let everyone know.