Uppenbar Pseudonym

Till Statistiska Centralbyrån,

Hej

Jag hittade https://myndighetsregistret.scb.se/ och undrar om orgnummer är beständiga i alla myndigheternas hela livstider?
Är de unika?

Vad händer nu när miljödepartementet läggs in under ett annat departement? har de ett orgnummer?

Om inte departementen har orgnummer har de då någon annan unik och beständig identifierare? Finns ett register för alla departement som uppstått och avvecklats genom tiderna?

Har ni en förteckning på alla nerlagda myndigheter sen första myndigheten skapades på 1400-talet? Om inte, vet ni om någon annan myndighet har det?

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Statistics Sweden

Hej!

Samtliga organisationsnummer är unika.

Vi har ingen förteckning på alla nerlagda myndigheter och jag vet inte var den informationen finns.

Om du har frågor gällande departement får du vända dig till den berörda departement.

Vänliga hälsningar
_____

Kristina Skrivelyte

Dataavdelningen
Företagsregister
SCB, statistikmyndigheten

Klostergatan 23, Örebro
Tel: 010-479 66 27
www.scb.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2582 e-postadress]>
Skickat: den 20 oktober 2022 06:25
Till: *Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Fråga om orgnummers beständighet

Till Statistiska Centralbyrån,

Hej

Jag hittade https://myndighetsregistret.scb.se/ och undrar om orgnummer är beständiga i alla myndigheternas hela livstider?

Är de unika?

Vad händer nu när miljödepartementet läggs in under ett annat departement? har de ett orgnummer?

Om inte departementen har orgnummer har de då någon annan unik och beständig identifierare? Finns ett register för alla departement som uppstått och avvecklats genom tiderna?

Har ni en förteckning på alla nerlagda myndigheter sen första myndigheten skapades på 1400-talet? Om inte, vet ni om någon annan myndighet har det?

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2582 e-postadress]

Är [SCB e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Statistiska Centralbyrån? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------