Förvaltningsplan för Stockholmskällan

Mr Erikssons made this Freedom of Information request to Stockholm city

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Stockholm city should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Till Stockholms stad,

Jag vill begära ut utbildningsförvaltningens förvaltningsplaner för 2020 för följande delsystem i skolplattformen:

- pedagogiskt genomförande
- planering och bedömning
- elevdokumentation
- frånvaro och närvaroregistrering
- schema
- barn- och elevregister.

Med vänlig hälsning,

Mr Erikssons

Funktion UTBF IKT allmänna handlingar,

1 Attachment

Hej,

 

Vi har mottagit er begäran och arbetar med att handlägga denna.

 

Vi vill informera er om att det rör sig om en förvaltningsplan för hela
skolplattformen. Förvaltningsplanen består av 23 sidor, detta innebär en
kostnad om 76 kr i enlighet med kommunfullmäktiges taxa.
 Utbildningsförvaltningen lämnar med anledning av 2 kap 16 §
tryckfrihetsförordningen enbart ut fysiska kopior av handlingar som
efterfrågas. Handlingen kan skickas per post eller hämtas i receptionen på
utbildningsförvaltningen. Om handlingen ska skickas per post, behöver vi
en faktureringsadress för avgiften.

 

Vänligen återkom med godkännande på det ovanstående och en eventuell
faktureringsadress.

Med vänlig hälsning,

Noor Mousawi
Jurist

Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för utveckling och samordning, IKT-enheten
Hantverkargatan 3A, 104 22 Stockholm
Telefon: 08-508 33 974
E-post: [1][e-postadress]

[2]start.stockholm

 

[3]https://intranat.stockholm.se/PageFiles/...

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

 

Från: Funktion UTBF Registrator <[e-postadress]>
Skickat: den 11 augusti 2020 09:49
Till: Funktion UTBF IKT allmänna handlingar
<[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Förvaltningsplan för
Stockholmskällan

 

Hej! 

 

 

Om ni inte ansvarar för innehållet i detta meddelande, men vet vilken
instans på förvaltningen som gör det, vänligen vidarebefordra frågan dit. 

Registraturet behöver inte få en kopia. 

 

Med vänlig hälsning 

  

Registraturet 

  

Utbildningsförvaltningen 

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning 

Box 22049, 104 22  Stockholm 

Telefon: 08-508 33 000 / Telefax: 08-508 33 830 

E-post: [4][e-postadress] 

[5]start.stockholm 

 

 

 

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
[6]start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter. 

 

 

------------------------------------------------------------------------

Från: Funktion Kommunstyrelsen <[7][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 11 augusti 2020 08:53
Till: Funktion UTBF Registrator <[8][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Förvaltningsplan för
Stockholmskällan

 

Hej,

Vidaresänder begäran nedan!

Hälsningar
Arina Rukas
Registrator
Stadsledningskontoret, juridiska avdelningen - KF/KS kansli
105 35 Stockholm
Telefon: 08-508 29 840/076-12 29 840
E-post: [9][e-postadress]
stockholm.se
 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mr Erikssons <[10][Registrators #488 e-postadress]>
Skickat: den 10 augusti 2020 21:03
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[11][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Förvaltningsplan för
Stockholmskällan

Till Stockholms stad,

Jag vill begära ut utbildningsförvaltningens förvaltningsplaner för 2020
för följande delsystem i skolplattformen:

- pedagogiskt genomförande
- planering och bedömning
- elevdokumentation
- frånvaro och närvaroregistrering
- schema
- barn- och elevregister.

Med vänlig hälsning,

Mr Erikssons

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[12][Registrators #488 e-postadress]

Är [13][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Stockholms stad? Om så är fallet, vänligen kontakta oss
genom detta formulär:
[14]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[15]http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.stockholm.se/
4. mailto:[e-postadress]
5. http://start.stockholm/
6. https://start.stockholm/dataskydd
7. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. mailto:[e-postadress]
10. mailto:[Registrators #488 e-postadress]
11. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
12. mailto:[Registrators #488 e-postadress]
13. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
14. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
15. http://handlingar.se/sv/help/officers