Fortifikationsverket arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Swedish Fortifications Agency

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Rydqvist, Tobias, Swedish Fortifications Agency

1 Attachment

Hej Elenor,

 

Här kommer den begärda arkivbeskrivningen.

 

Med vänlig hälsning
Tobias Rydqvist
Arkivarie

----------------------------------------------------------------

Direkt: 010-44 44 360 | Mobil: 076-12 80 162 
[email address]
Post: Fortifikationsverket •    631 89  Eskilstuna
Växel: 010-44 44 000
[1]www.fortifikationsverket.se

----------------------------------------------------------------

En säker värd för en säkrare värld 
Vi värnar om personlig integritet. Vi strävar efter att alltid skydda
personuppgifter på bästa sätt och följa tillämpliga dataskyddsregler, läs
mer på [2]http://www.fortv.se/personuppgifter  

 

Från: Elenor Weijmar <[FOI #51 email]>

Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Fortifikationsverket

<[Swedish Fortifications Agency request email]>

Ärende: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Fortifikationsverket

arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Datum: 2019-05-27 11:05:46

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§),

samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta

enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande

via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er
webbplats,

så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren

för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[FOI #51 email]

Är [Swedish Fortifications Agency request email] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar

till Fortifikationsverket? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom
detta

formulär:

http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras

Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar,

vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om

allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. file:///tmp/www.fortifikationsverket.se
2. http://www.fortv.se/personuppgifter