Hej!

Jag vill begära ut en förteckning eller liknande över IT-system som kommunen har.
Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Elenor

OK Funk Post Till kommunen, Orsa municipality

Hej!

Detta är ett automatiskt svar som bekräftar att vi har tagit emot ditt
meddelande.

Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om du har ställt frågor
återkommer vi till dig så snart som möjligt. Om du har skickat in
handlingar kommer de att registreras för handläggning och vi kontaktar dig
om vi har några frågor.

För information om hur kommunen behandlar dina personuppgifter, se [1]Orsa
kommuns webbplats.

Med vänlig hälsning,

Orsa kommun
Verksamhetsområde service och utveckling
Besöksadress: Parkgatan 1
Box 23, 794 21 Orsa
0250-55 21 00

[2]orsa.se

References

Visible links
1. https://orsa.se/kommun-och-politik/overk...
2. http://www.orsa.se/

OK Funk Post Till kommunen, Orsa municipality

1 Attachment

Hej Elenor!
Vi bedömer att uppgiften som du efterfrågar omfattas av sekretess enligt
18 kap. 13 § Offentlighets- och sekretesslagen och därför inte kan lämnas
ut.
Naturligtvis kan du begära ett överklagbart beslut av Orsa kommun genom
att svara på detta mail.
Med vänlig hälsning,

Verksamhetsområde service och utveckling

0250-55 21 00

[1]orsa.se

--------------------------------------------------------------------------

Från: Elenor Weijmar <[Registrators #608 e-postadress]>
Skickat: den 28 april 2021 17:47
Till: OK Funk Post Till kommunen <[Orsa kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Förteckning över IT-system
 
Hej!

Jag vill begära ut en förteckning eller liknande över IT-system som
kommunen har.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #608 e-postadress]

Är [Orsa kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar
till Orsa kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

[2]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[3]https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.orsa.se/
2. https://handlingar.se/sv/change_request/...
3. https://handlingar.se/sv/help/officers