Förteckning över IT-system

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Ljungby municipality as part of a batch sent to 5 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Hej!

Jag vill begära ut en förteckning eller liknande över IT-system som kommunen har.
Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Elenor

Info Ljungby, Ljungby municipality

Tack för ditt mejl. Vi besvarar det så fort vi kan. 

 

Nästan all post och e-post som kommer in till en kommun är allmänna och
offentliga handlingar. Det innebär bland annat att allmänheten och media
kan ha rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande, om det inte finns
skäl för sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. 

För att läsa mer om hur Ljungby kommun hanterar dina personuppgifter och
vilka rättigheter du har är du välkommen in på vår [1]hemsida.  

References

Visible links
1. https://www.ljungby.se/dataskyddsforordn...

Info Ljungby, Ljungby municipality

Hej!
Tack för ditt mejl. Det skickas över till IT-ansvarig för svar.

Ha en fin dag!

Vänligen

Lena Karlsson
T f handläggare, kansliavdelningen
Ljungby kommun
[e-postadress]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[Registrators #607 e-postadress]>
Skickat: den 28 april 2021 17:46
Till: Info Ljungby <[Ljungby kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Förteckning över IT-system

Hej!

Jag vill begära ut en förteckning eller liknande över IT-system som kommunen har.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #607 e-postadress]

Är [Ljungby kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Ljungby kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Hej,

Jag har ej fått svar på min begäran än. Vad är statusen?

Med vänliga hälsningar,

Elenor

Schmidt Beatrice, Ljungby municipality

1 Attachment

Hej,

Vi ber om ursäkt att er begäran dröjt, men det har inte varit helt lätt
att sammanställa våra system. Du får gärna återkomma om det är något
specifikt du undrar över, annars är en lista nedan över våra system som vi
har idag.

 

Aastra MX-One:  Telefoniplattform (växelanläggning)

Abou: E-tjänstplattform

Actor: Smart Visitor System
AlkT: Alkoholhandläggning

Adato: System för sjukfrånvaro och rehabiliteringsärende (inkl programmen
Stella och Sara).

Aditro: Budget & Prognos samt Personalbudget.

ARX: Lås- och passersystem

B

BookIT: Bibliotekssystem

C

Ciceron: Dokument- och ärendehanteringssystem

Comprima Web: Digitalt arkiv

Cosmic: Journalsystem hos Region Kronoberg

D

Daidalos: System för räddningstjänstens processer.

DF Respons: Kommungemensamt system för synpunktshantering

DF Respons Skola: Anmälan kränkande behandling elev

E

EcoOnline: System för kemikaliehantering. 

EDP Future: Debiteringssystem för vatten och avfall

EDP Vision: Bygglovs- och planhantering, ärendehanteringssystem samt
tillsynsregister
EpiServer: System för hantering av innehåll på kommunens webbplats,
intranät och extranät

esMaker: Enkätsystem

F

FRI4: Fritids-och bokningsadministrativt system

G

Geoassistans: Geografiskt Informationssystem GIS

Geosecma: Geografiskt Informationssystem, GIS

H

Hypergene: Beslutsstöd 

I

InfoCaption: System för att skapa guider i olika format (e-learning). 

INU: System för hantering av larm inom fastighetsområdet

J

K

Klara: System för dokumenthantering för kommunarkivets processer

KomMa: Förrådsprogram för gatuavdelningen.

L

Lupp: System för ledning och uppföljning av räddningsinsatser

M

N

NetLoan: Bokningssystem för kontroll över bibliotekets publika datorer

NOW Telefonist: System för telefonisterna i receptionen, kommunhuset

O

Offentliga jobb: Sökmotor för lediga jobb inom den offentliga sektorn.

P

Pascal: Ordinationsverktyg för läkemedel

Procapita: System för barn- och utbildningsförvaltningens processer.

Pythagoras: System för fastighetsförvaltning

R

Raindance: Ekonomisystem

RIB: System för information inom området samhällsskydd och beredskap

RiseVision: Program för att styra information på digitala
presentationsskärmar.

Röstbrevlåda: Delkomponent i telefoniplattformen

S

Sesam: System för hantering av hjälpmedel och medicinteknisk utrustning
StudyAlong: System för kulturskolan.

Solen: Skolskjutsplanering

T

TES: Planeringsverktyg för hemtjänsten
TAC Vista: Styr- och övervakningssystem för ventilation, belysning,
passersystem med mera

Time Care Planering: System för personalplanering

Time Care Pool: System för hantering av vikarier
Treserva: Verksamhetssystem för socialförvaltningens verksamhet

Troman: Förtroendemannaregister
Kontakt: [e-postadress] 

U

V

Visma Personec P: Personaladministrativt system

W

Wärna: Registerverktyg för gode män

 

 

Med vänliga hälsningar

Beatrice Schmidt

 

     
Tf Service- och IT-chef
Kommunledningsförvaltningen
Ljungby kommun
Postadress
341 83 LJUNGBY
Tel. 0372-78 90 90

Mob. 0733-73 90 90
Webbplats: [1]www.ljungby.se

 

 

References

Visible links
1. http://www.ljungby.se/