Förteckning över IT-system

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Degerfors municipality as part of a batch sent to 5 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Hej!

Jag vill begära ut en förteckning eller liknande över IT-system som kommunen har.
Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Elenor

Annica Blomgren, Degerfors municipality

1 Attachment

Vänlig hälsning

Annica Blomgren
Registrator/arkiv
2.kansliavdelningen
Degerfors kommun, 693 80 Degerfors
Tel; 0586-481 39
e-post; [e-postadress]
Internet; www.degerfors.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Erica Skyllkvist
Skickat: den 29 april 2021 08:33
Till: Annica Blomgren
Kopia: Göran Ekeberg
Ämne: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Förteckning över IT-system

Hej,

Har bifogat systemförteckningen.

Med vänlig hälsning,
Erica

Erica Skyllkvist
Dataskyddsombud
2. Kansliavdelningen
Degerfors kommun, 693 80 Degerfors
Telefon: 0586-486 02
E-post: [e-postadress]
www.degerfors.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Degerfors kommun
Skickat: den 29 april 2021 08:32
Till: Göran Ekeberg <[e-postadress]>
Kopia: Erica Skyllkvist <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Förteckning över IT-system

Vänlig hälsning

Annica Blomgren
Registrator/arkiv
2.kansliavdelningen
Degerfors kommun, 693 80 Degerfors
Tel; 0586-481 39
e-post; [e-postadress]
Internet; www.degerfors.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[Registrators #605 e-postadress]]
Skickat: den 28 april 2021 17:44
Till: Degerfors kommun
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Förteckning över IT-system

Hej!

Jag vill begära ut en förteckning eller liknande över IT-system som kommunen har.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #605 e-postadress]

Är [Degerfors kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Degerfors kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------