Förteckning över IT-system

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Arvika municipality

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Till Arvika kommun,

Jag vill begära ut en förteckning eller liknande över IT-system som kommunen har.
Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Elenor

Arvika kommun, Arvika municipality

Arvika kommun har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post
varje arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till
dig så snart som möjligt.

Mer information om Arvika kommun finns på [1]https://www.arvika.se

Med vänlig hälsning

 

Arvika kommun

Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika

Webbplats: [2]www.arvika.se

Tfn växel: 0570-816 00

--------------------------------------------------------------------------

Arvika kommunkoncern hanterar dina personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordning och den svenska kompletterande lagen för dataskydd.
Mer information om vår hantering av personuppgifter finns på webbplatsen
[3]www.arvika.se/dataskydd

--------------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.arvika.se/
2. http://www.arvika.se/
3. http://www.arvika.se/dataskydd

Till Arvika kommun,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Arvika kommuns hantering av min begäran om allmän handling 'Förteckning över IT-system'.

Jag undrar varför min begäran om allmän handling inte har fått svar

Med vänlig hälsning,

Elenor

Arvika kommun, Arvika municipality

Arvika kommun har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post
varje arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till
dig så snart som möjligt.

Mer information om Arvika kommun finns på [1]https://www.arvika.se

Med vänlig hälsning

 

Arvika kommun

Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika

Webbplats: [2]www.arvika.se

Tfn växel: 0570-816 00

--------------------------------------------------------------------------

Arvika kommunkoncern hanterar dina personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordning och den svenska kompletterande lagen för dataskydd.
Mer information om vår hantering av personuppgifter finns på webbplatsen
[3]www.arvika.se/dataskydd

--------------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.arvika.se/
2. http://www.arvika.se/
3. http://www.arvika.se/dataskydd

Arvika kommun, Arvika municipality

1 Attachment

Med vänlig hälsning

 

Arvika kommun

Postadress: 9. Kanslifunktionen, 671 81 Arvika

Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika

Webbplats: [1]www.arvika.se

Tfn växel: 0570-816 00

--------------------------------------------------------------------------

Arvika kommunkoncern hanterar dina personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordning och den svenska kompletterande lagen för dataskydd.
Mer information om vår hantering av personuppgifter finns på webbplatsen
[2]www.arvika.se/dataskydd

--------------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.arvika.se/
2. http://www.arvika.se/dataskydd