Förstudie för projektet "Sakernas Internet" Gävle Kommun

Anna-Karin Berg made this Freedom of Information request to Gävle municipality

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was partially successful.

Till Gävle kommun,

Jag vill begära ut förstudien för projektet "Sakernas internet" som omnämns i artikeln på Sveriges radio här https://sverigesradio.se/sida/artikel.as...

Med vänlig hälsning,

Anna-Karin Berg

Kundtjänst, Gävle municipality

Hej!

Tack för ditt mail gällande "begäran enligt Offentlighetsprincipen -
Förstudie för projektet "Sakernas Internet" Gävle Kommun". Ditt ärende har
fått ärendenummer: 2020KC26605
Vi hanterar inkomna ärenden under våra öppettider:

Måndag-Fredag 8-17

Ha en bra dag!

Med vänlig hälsning
Gävle kommuns kundtjänst
Telefon 026-17 80 00

Hej,

Jag har inte fått ett svar på min begäran än. Här kommer den igen.

Jag vill begära ut förstudien för projektet "Sakernas internet" som omnämns i artikeln på Sveriges radio här https://sverigesradio.se/sida/artikel.as...

Kundtjänst, Gävle municipality

Hej!

Tack för ditt mail gällande "Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen -
Förstudie för projektet "Sakernas Internet" Gävle Kommun". Ditt ärende har
fått ärendenummer: 2020KC63427
Vi hanterar inkomna ärenden under våra öppettider:

Måndag-Fredag 8-17

Ha en bra dag!

Med vänlig hälsning
Gävle kommuns kundtjänst
Telefon 026-17 80 00

Kommunstyrelsen (e-post), Gävle municipality

Hej,

 

Det finns inga handlingar gällande förstudien för projektet "Sakernas
internet" hos kommunstyrelsen. Gävle Energi AB meddelade att en förstudie
rörande ”sakernas internet” är under utarbetande men ännu ej färdigställd
så det finns således för närvarande ingen upprättad allmän handling. Har
du fler frågor så kan du ta kontakt direkt med Gävle Energi AB på
[1][e-postadress].

 

Med vänlig hälsning

 

Linda Löfvenius

Nämndsekreterare

 

Gävle kommun

Administrativa avdelningen

Styrning och stöd Gävle

Kanslienheten

 

Postadress:

Gävle kommun, 801 84 Gävle

Besöksadress:

Drottninggatan 22, 803 11 Gävle

 

Kundtjänst: 026-17 80 00

Telefon: 070-084 82 25

[2][e-postadress]

 

[3]www.gavle.se

[4]www.facebook.com/gavlekommun

 

Denna mejlväxling kan innehålla personuppgifter som Gävle kommun behandlar
enligt EU:s dataskyddsförordning. Läs mer på [5]www.gavle.se/dataskydd.

 

 

 

Från: Anna-Karin Berg <[6][Registrators #469 e-postadress]>
Skickat: den 15 juni 2020 14:24
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Gävle kommun
<[7][Gävle kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Förstudie för projektet
"Sakernas Internet" Gävle Kommun

Hej,

Jag har inte fått ett svar på min begäran än. Här kommer den igen.

Jag vill begära ut förstudien för projektet "Sakernas internet" som
omnämns i artikeln på Sveriges radio här
[8]https://sverigesradio.se/sida/artikel.as...

show quoted sections