Forskningsrådet F Miljö Arella Näringar Och Samh arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Swedish Research Council for Environmental Area Industry and Society

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

registrator formas, Swedish Research Council for Environmental Area Industry and Society

Tack för din e-post.

Formas är en statlig myndighet vilket innebär att vi följer
offentlighetsprincipen. Meddelanden som skickas till oss blir allmänna
handlingar. Som huvudregel ska allmänna handlingar sparas. Formas får
därför inte radera meddelanden utan stöd i lag eller annan författning.
Det gäller även om handlingarna innehåller personuppgifter, exempelvis
e-postadress.

Offentlighetsprincipen innebär också att Formas måste lämna ut allmänna
handlingar om någon begär det och innehållet inte är skyddat av
sekretess. 

Formas behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina
skyldigheter gentemot dig, eller den tjänsten berör.

Du har rätt att få information hur Formas hanterar dina personuppgifter.
För mer information om lagring av personuppgifter kan du vända dig till
vår registrator. För mer information om dataskydd, se datainspektionens
webbplats.

[1]Datainspektions webbplats

[2]Formas behandling av personuppgifter

[3]Kontakta Formas registrator

 

Thank you for your e-mail.

Formas is a national authority and is subject to the principle of public
access to official records in Swedish law. Correspondence and messages
sent to Formas are public records. As a rule, public records are saved.
Formas may therefore not delete messages without support in law or other
secondary legislation. This applies even in cases where documents include
personal data such as e-mail addresses.

Formas processes your personal data in order to fulfil our obligations
towards you or towards other parties affected by our services.

You have the right to information on how your personal data is processed
by Formas. Please contact our Document Controller for more information on
storage of personal data. For more information on data protection please
consult the website of the Swedish Data Inspection Authority.

[4]The Website of the Swedish Data Inspection Authority (in Swedish)

[5]Formas’ processing of personal data

[6]Contact Formas’ Registrar/Document Controller

References

Visible links
1. https://www.datainspektionen.se/
2. http://www.formas.se/sv/Toppnavigering/I...
3. mailto:[FORMAS request email]
4. https://www.datainspektionen.se/
5. http://www.formas.se/en/Top-navigation/P...
6. mailto:[FORMAS request email]

registrator formas, Swedish Research Council for Environmental Area Industry and Society

Hej,

Tack för ditt mail.
 
Din begäran har mottagits.
 
Jag återkommer med besked när jag fått återkoppling från handläggaren.

Vänligen
 
Margit Papinaho
Registrator
08 - 775 40 47
070 - 230 88 44
Formas Forskningsrådet
Drottninggatan 89
113 60 Stockholm
www.formas.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #49 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 11:04
Till: registrator formas <[FORMAS request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Forskningsrådet F Miljö Arella Näringar Och Samh arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #49 email]

Är [FORMAS request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Forskningsrådet F Miljö Arella Näringar Och Samh? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

registrator formas, Swedish Research Council for Environmental Area Industry and Society

2 Attachments

Hej,

Enligt din begäran lämnas härmed arkivbeskrivning samt Formas riktlinjer för hantering av allmänna handlingar ut i sin helhet.

Vänligen
 
Margit Papinaho
Registrator
08 - 775 40 47
070 - 230 88 44
Formas Forskningsrådet
Drottninggatan 89
113 60 Stockholm
www.formas.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #49 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 11:04
Till: registrator formas <[FORMAS request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Forskningsrådet F Miljö Arella Näringar Och Samh arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #49 email]

Är [FORMAS request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Forskningsrådet F Miljö Arella Näringar Och Samh? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------