Forskarskattenämnden arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Taxation of Research Workers Board

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Brev: Kansliet Forskarskattenämnden, Taxation of Research Workers Board

1 Attachment

Hej,

Med anledning av din begäran bifogas Forskarskattenämndens arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen omfattar även en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen.

Med vänlig hälsning

Birgitta Pettersson
Kanslichef

Telefon: 010 - 574 79 01  [email address]
Skatterättsnämndens kansli
Adress: Box 24144, 104 51 Stockholm  Telefon: 010-574 79 57 (kansliet)
Besöksadress: Karlavägen 108  Fax: 08 - 21 06 19  www.skatterattsnamnden.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #48 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 11:04
Till: Brev: Kansliet Forskarskattenämnden <[Taxation of Research Workers Board request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Forskarskattenämnden arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #48 email]

Är [Taxation of Research Workers Board request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Forskarskattenämnden? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------