Försäkringskassan arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Social Insurance

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

F VS Arkivfrågor, Social Insurance

1 Attachment

Hej!

Du efterfrågar Försäkringskassans arkivbeskrivning samt Försäkringskassans beskrivning av allmänna handlingar enligt OSL 4:2. Bifogat finns Försäkringskassans arkivbeskrivning som till viss del även uppfyller kraven i OSL 4:2. Någon separat beskrivning av Försäkringskassans allmänna handlingar finns inte.

Med vänliga hälsningar

Försäkringskassan
Carin Saremyr
Verksamhetsspecialist - Arkivarie
VS Informationsstyrning
[email address]
Tfn: 010-111 72 96, 072-598 08 82
Postadress: 103 51 Stockholm
www.forsakringskassan.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #57 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 11:08
Till: Försäkringskassan Huvudkontoret <forsakringskassan[Social Insurance request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Försäkringskassan arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #57 email]

Är [Social Insurance request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Försäkringskassan? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------