Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

Vincent Vukovic made this Freedom of Information request to Hudiksvall Municipality

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Hudiksvall Municipality did not have the information requested.

Hej,

Jag skulle vilja be om att få ta del av er IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy.

Med vänliga hälsningar,
Vincent Vukovic

kommun@hudiksvall.se, Hudiksvall Municipality

Hej,

Du hittar kommunens policyr, ritlinjer och planer här https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun--...

Hälsningar

Registrator
Kommunledningsförvaltningen, Stabsenheten

Hudiksvalls kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 4
824 80 Hudiksvall
Växel: 0650-190 00
hudiksvall.se
facebook.com/hudiksvall

Hudiksvalls kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och kompletterande dataskyddsregler. Besök gärna hudiksvall.se/personuppgifter för att läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Vincent Vukovic <[FOI #448 email]>
Skickat: den 18 oktober 2019 19:49
Till: [Hudiksvall Municipality request email]
Ämne: Freedom of Information request - Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

Hej,

Jag skulle vilja be om att få ta del av er IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy.

Med vänliga hälsningar,
Vincent Vukovic

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #448 email]

Is [Hudiksvall Municipality request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Hudiksvall Municipality? If so, please contact us using this form:
http://handlingar.se/en/change_request/n...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
http://handlingar.se/en/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

Hej,

Tack så mycket för informationen!

Med vänliga hälsningar,
Vincent