Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

Hudiksvall Municipality did not have the information requested.

Hej,

Jag skulle vilja be om att få ta del av er IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy.

Med vänliga hälsningar,
Vincent Vukovic

kommun@hudiksvall.se, Hudiksvall Municipality

Hej,

Du hittar kommunens policyr, ritlinjer och planer här https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun--...

Hälsningar

Registrator
Kommunledningsförvaltningen, Stabsenheten

Hudiksvalls kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 4
824 80 Hudiksvall
Växel: 0650-190 00
hudiksvall.se
facebook.com/hudiksvall

Hudiksvalls kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och kompletterande dataskyddsregler. Besök gärna hudiksvall.se/personuppgifter för att läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Vincent Vukovic <[FOI #448 email]>
Skickat: den 18 oktober 2019 19:49
Till: [Hudiksvall Municipality request email]
Ämne: Freedom of Information request - Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

Hej,

Jag skulle vilja be om att få ta del av er IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy.

Med vänliga hälsningar,
Vincent Vukovic

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #448 email]

Is [Hudiksvall Municipality request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Hudiksvall Municipality? If so, please contact us using this form:
http://handlingar.se/en/change_request/n...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
http://handlingar.se/en/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

Hej,

Tack så mycket för informationen!

Med vänliga hälsningar,
Vincent