Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Alvesta municipality as part of a batch sent to 3 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Hej,

Jag skulle vilja be om att få ta del av er kommuns IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy om ni har en sådan.

Mvh
Elenor

Alvesta Kommun Funktionsbrevlåda, Alvesta municipality

​​

Tack för din epost.
Vi tar hand om ditt ärende så fort som möjligt

Med vänlig hälsning

Kommunledningsförvaltningen
Alvesta kommun
0472-150 00

 

Behandling av dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Kommunstyrelsen (personuppgiftsansvarig) behandlar dina personuppgifter.
Uppgifterna används för administration och ärendehantering. Inkomna
handlingar hos kommunen blir allmänna handlingar och bevaras hos
myndigheten om inte beslut om annat fattas. Ärenden, synpunkter, klagomål,
fråga/svar med långsiktig betydelse bevaras därför. Fråga/svar med ringa
betydelse gallras/raderas. Dina uppgifter kan komma att delas inom och
utanför kommunen om det behövs utifrån ärendets art.

Du har rätt att enligt dataskyddsförordningen få upplysningar om hur dina
uppgifter behandlas och kan begära ett så kallat registerutdrag över dina
personuppgiftsbehandlingar. Kontakta i så fall kommunstyrelsens
dataskyddssamordnare via mejl till funktionsbrevlådan [e-postadress]
eller via brev till Alvesta kommun, Kommunledningsförvaltningen,
Centralplan 1, 342 80 Alvesta. Det går även bra att hämta en blankett för
begäran i kommunhusets reception. Vill du kontakta vårt dataskyddsombud
gör du det lättast via mejl: [e-postadress]

 

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du tycker att vi
behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Alvesta Kommun Funktionsbrevlåda, Alvesta municipality

2 Attachments

Hej!

Bifogar de begärda handlingarna.

Med vänlig hälsning

Administratör
Kommunledningsförvaltningen
Alvesta kommun
Besöksadress: Centralplan 1, 342 80 ALVESTA
Tel. 0472-150 00
E-post: [e-postadress]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[Registrators #601 e-postadress]>
Skickat: den 28 april 2021 17:40
Till: Alvesta Kommun Funktionsbrevlåda <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

Hej,

Jag skulle vilja be om att få ta del av er kommuns IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy om ni har en sådan.

Mvh

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #601 e-postadress]

Är [Alvesta kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Alvesta kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------