Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Heby municipality as part of a batch sent to 17 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Hej!

Jag skulle vilja be om att få ta del av er IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy.

Med vänlig hälsning,

Elenor

information, Heby municipalityDin e-post omhändertas snarast./Your e-mail will be taken care of as soon
as possible.

Om du ställt frågor i meddelandet återkommer vi snarast också./If you have
any questions in your e-mail, we will also reply as soon as possible.

 

I princip blir all post till Heby kommun allmän handling, vilket innebär
bland annat att allmänheten och media normalt har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande./ We would like to inform you of the fact
that all e-mail correspondence to us is official. Meaning that it is
available to the public and media on demand.

 

Personuppgifter registreras för berättigade ändamål vid din kontakt med
kommunen, till exempel vid en ansökan eller för något du vill påverka och
där du valt att inte vara anonym.

Dina personuppgifter behandlas på ett sätt som är förenligt och rättsligt
viktigt samt minimalt och säkert.

De insamlade personuppgifterna får behandlas för arkivändamål av allmänt
intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller
statistiska ändamål utan att det anses oförenligt med de ursprungliga
ändamålen med lämpliga skyddsåtgärder för den registrerades rättigheter.

Härmed har du som motpart/registrerad fått information att dina
personuppgifter behandlas.

 

Vid behov, lämna gärna ett meddelande./ If you have any questions
regarding this matter don’t hesitate to contact us.

Ann Wallén, Heby municipality

2 Attachments

Hej!

 

Här kommer vår digitaliseringsstrategi som antogs vid Kommunfullmäktige i
Heby kommun 13 april 2021.

 

Observera att det än så länge endast är Heby kommun som har fått ett
beslut i Kommunfullmäktige, övriga kommuner i samverkan kommer troligen
att behandla ärendet på juni mötet i respektive kommun.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Ann Wallén

Digitaliseringssamordnare

[1][e-postadress]

0224-361 93

Heby kommun, 744 88 Heby

[2]www.heby.se

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.heby.se/