Finansinspektionen arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Swedish Financial Supervisory Authority

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

FI officiell adress, Swedish Financial Supervisory Authority

Vi har mottagit ditt mejl och hanterar det enligt våra rutiner.
 
Med vänlig hälsning
Finansinspektionen
 
 
We have received your email and will handle it according to our
procedures.
 
Best regards
Finansinspektionen/The Swedish Financial Supervisory Authority
 
Box 7821, Brunnsgatan 3, SE-103 97 Stockholm
Tel +46 8 4089 80 00
Fax +46 8 24 13 35
[1]www.fi.se
 
 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.fi.se

Pia Leminen, Swedish Financial Supervisory Authority

1 Attachment

Hej Elenor,

Bifogar Finansinspektionens arkivbeskrivning som är även beskrivning av allmänna handlingar enligt nedan.

Med vänlig hälsning,

Pia Leminen
arkivarie

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: FI officiell adress <[FI request email]>
Skickat: den 27 maj 2019 11:12
Till: Pia Leminen <[email address]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Finansinspektionen arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #44 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 11:01
Till: FI officiell adress <[FI request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Finansinspektionen arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #44 email]

Är [FI request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Finansinspektionen? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------