Fastigheter – uppföljning och förtydligande

Waiting for an internal review by Land Survey Agency of their handling of this request.

Till Lantmäteriet,

Hej igen LM och tack för informativt svar!

Denna begäran har bakgrund i två tidigare frågor:

Fråga 1: https://handlingar.se/sv/request/namn_oc...
Fråga 2: https://handlingar.se/sv/request/ny_forf...

Frågan förtydligas en tredje gång då det inte är på "handlingar.se" som data ska publiceras.

Data ska struktureras och bearbetas i en icke offentlig databas med syfte att undersöka och underlätta för maskinläsning.

Det blev också några följdfrågor på upphovsrätten:

Hävdar Lantmäteriet upphovsrätt på alla fastighetsbeteckningar med tillhörande geodata när de inte ingår i produkter som Lantmäteriet tillhandahåller?

Finns det ett avtal med upphovsmannen som reglerar denna del av framtagande och bearbetning av fastighetsbeteckningar med tillhörande geodata?

Hur ser detta avtal i sådana fall ut?

Med vänlig hälsning,
Tore Danielsson

Till Lantmäteriet,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Lantmäteriets hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Fastigheter – uppföljning och förtydligande'.

Hej igen Lantmäteriet,

Var det något i min uppföljning och förtydligande som saknades?

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/sv/request/fastigh...

Med vänlig hälsning,

Tore Danielsson