Fakturakopior Jet Luft i Jönköping AB

Christer Hugosson made this Freedom of Information request to Jönköping Municipality

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Till Jönköpings kommun,
Önskar att ta del av samtliga leverantörsfakturor från Jet Luft i Jönköping AB (556231-3055) samt en kopia av det ramavtal som arbetena utförs efter under perioden 2021-01-01 till 2021-12-31

Med vänlig hälsning,
Christer Hugosson

Andrea Renblad, Jönköping Municipality

37 Attachments

Hej,

Översänder efterfrågade dokument.

Vänliga hälsningar,

Andrea Renblad
Redovisningschef
 
Jönköpings kommun
Stadskontoret
551 89 JÖNKÖPING
Tel: 036-10 57 42
[e-postadress]

-------

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christer Hugosson <[Registrators #1260 e-postadress]>
Skickat: den 10 januari 2022 18:11
Till: STK-Diariet <[Jönköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Fakturakopior Jet Luft i Jönköping AB

Till Jönköpings kommun,

Önskar att ta del av samtliga leverantörsfakturor från Jet Luft i Jönköping AB (556231-3055) samt en kopia av det ramavtal som arbetena utförs efter under perioden 2021-01-01 till 2021-12-31

Med vänlig hälsning,

Christer Hugosson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1260 e-postadress]

Är [Jönköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Jönköpings kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Andrea Renblad,

Fakturorna saknar bilagor/specifikationer.
Finns dessa?

Med vänliga hälsningar,

Christer Hugosson

Andrea Renblad, Jönköping Municipality

30 Attachments

Hej,

Ursäkta, vi missade att skicka med bilagorna.
De kommer här.

Fakturanr 4083, 4087, 4090, 4092 och 4094 har inte några bilagor.

Vänliga hälsningar,

Andrea Renblad
Redovisningschef
 
Jönköpings kommun
Stadskontoret
551 89 JÖNKÖPING
Tel: 036-10 57 42
[e-postadress]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christer Hugosson <[Registrators #1260 e-postadress]>
Skickat: den 21 januari 2022 13:47
Till: Andrea Renblad <[e-postadress]>
Ämne: Re: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Fakturakopior Jet Luft i Jönköping AB

Till Andrea Renblad,

Fakturorna saknar bilagor/specifikationer.

Finns dessa?

Med vänliga hälsningar,

Christer Hugosson

show quoted sections