Fakturakopior Het Luft i Jönköping AB

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Region Jönköpings län should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Christer Hugosson

Till Region Jönköpings län,

Önskar att ta del av samtliga leverantörsfakturor från Jet Luft i Jönköping AB (556231-3055) samt en kopia av det ramavtal som arbetena utförs efter under perioden 2022-01-01 till 2022-06-30

Med vänlig hälsning,
Christer Hugosson