Ersättningar till digitala vårdgivare i Region Stockholm

The request was successful.

Till Region Stockholm,

Jag vill ta del av en sammanställning på Region Stockholms utbetalade ersättningar till vårdgivarna KRY, Min Doktor, Doktor.se och Doktor24 under åren 2019, 2020 och 2021.

Följande information begärs, per vårdgivare och per år:
* Belopp / total kostnad (så kallad inomlänstaxa för besök hos digitala vårdgivare)
* Belopp per orsak/sjukdom (t.ex. smärta, diabetes, klamydia)
* Belopp per personalkategori (t.ex. barnmorska, läkare, sjuksköterska, övrigt)

För mer bakgrund kan ni se följande artikel från Dagens Medicin: https://www.dagensmedicin.se/vardens-sty..., där tidningen skriver att "Dagens Medicin har begärt ut hur mycket Skåne och Stockholm betalat i ersättning till de digitala vårdgivarbolagen" samt att "I Region Stockholm har nästan 169 miljoner kronor betalats ut till elva vårdcentraler hos Kry och Doktor.se." Det är alltså den information som Dagens Medicin har begärt ut, som jag nu också begär ut.

Jag är tacksam om handlingarna kan sammanställas elektroniskt (t.ex. i filformaten .xls eller .csv) och skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand.

Vincent

HSF Funk Registrator, Region Stockholm

Hej,

Kan du specificera vilket vårdområde det gäller? Gäller detta husläkarverksamhet av vad jag kan läsa ut från ditt mail?

Med vänlig hälsning

Svarsfunktionen för [e-postadress]
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Stockholm
Tel växel och registrator: 08-123 132 00

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Vincent <[Registrators #1268 e-postadress]>
Skickat: den 24 januari 2022 16:40
Till: Region Funk Stockholm <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ersättningar till digitala vårdgivare i Region Stockholm

Till Region Stockholm,

Jag vill ta del av en sammanställning på Region Stockholms utbetalade ersättningar till vårdgivarna KRY, Min Doktor, Doktor.se och Doktor24 under åren 2019, 2020 och 2021.

Följande information begärs, per vårdgivare och per år:

* Belopp / total kostnad (så kallad inomlänstaxa för besök hos digitala vårdgivare)

* Belopp per orsak/sjukdom (t.ex. smärta, diabetes, klamydia)

* Belopp per personalkategori (t.ex. barnmorska, läkare, sjuksköterska, övrigt)

För mer bakgrund kan ni se följande artikel från Dagens Medicin: https://www.dagensmedicin.se/vardens-sty..., där tidningen skriver att "Dagens Medicin har begärt ut hur mycket Skåne och Stockholm betalat i ersättning till de digitala vårdgivarbolagen" samt att "I Region Stockholm har nästan 169 miljoner kronor betalats ut till elva vårdcentraler hos Kry och Doktor.se." Det är alltså den information som Dagens Medicin har begärt ut, som jag nu också begär ut.

Jag är tacksam om handlingarna kan sammanställas elektroniskt (t.ex. i filformaten .xls eller .csv) och skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand.

Vincent

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1268 e-postadress]

Är [Region Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region Stockholm? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till HSF Funk Registrator,

Hej,

Denna begäran gäller alla vårdområden där Region Stockholm har avtal (LOV eller LOU) med någon av de nämnda vårdgivarna. Om detta innebär merarbete, så vill jag i första hand att begäran ska gälla vårdområdet husläkarverksamhet.

Med vänliga hälsningar,

Vincent

HSF Funk Registrator, Region Stockholm

Hej,

KRY, Min Doktor, Doktor.se och Doktor24 gäller i princip bara husläkarverksamhet.

Under 2019 var samtliga av ovanstående vårdgivare baserade i region Sörmland. Jag har inte tillgång till region Sörmlands databaser.

Under 2020 så har både Kry och doktor.se etablerat sig i Stockholm. Kry startade ju sina vårdcentraler i Gallerian och på Sibyllegatan den 1/9-2020 om jag minns rätt. Idag driver de inte bara husläkarmottagningar utan även några BVC och MVC. Jag tror även att doktor.se har börjat driva sådana.

Sedan är frågan också komplex av flera skäl. Se nedan.

När lagen om valfrihetssystem infördes 2008 så blev varje region skyldig att organisera primärvården i ett vårdvalssystem som ger medborgarna rätt att välja mellan olika utförare i primärvården. I typ alla andra regioner så har man därför ett vårdval primärvård ”Primärvårdsavtal”. I Stockholm har ju dock inte det utan vi har en massa vårdval inom primärvården istället. Det klart största är dock vårdval husläkare med basal hemsjukvård.

De andra regionernas vårdval primärvård är typ till 80-90 % samma sak som vårt husläkare med basal hemsjukvård. Enbart av detta skäl är det svårt att definiera vad som avses med nätläkare. Sedan finns det ju digitala besök inom övrig vård förutom husläkare och övrig primärvård. Är det också nätläkare? Tex Capio har ju sedan länge Capio Go, är Capio då helt plötsligt en "nätläkare"?

Hur som helst så har mig veterligen ingen region ett eget avtal med en vårdgivare som erbjuder bara digitala besök. Det finns aktörer som Mindler, Eat-IT etc som är digitala aktörer. De är dock underleverantörer till vårdgivare inom primärvården som vi har avtal med. Region Stockholm har därför inget eget avtal med en 100% digital aktör (nätläkare).

När Kry och andra aktörer kom in på banan för typ 6 år sedan så skedde det genom att de startade/köpte fysiska vårdcentraler i region Jönköping. Kry, doktor.se, Min Doktor, Doktor 24 etc har därmed aldrig någonsin varit 100% ”Nätläkare”. De har alltid haft fysiska vårdcentraler. Sedan så var och är en väldigt stor del av deras omsättning digitala besök men det hela baserades på att de hade ett avtal med region Jönköping för att de hade fysiska vårdcentraler i region Jönköping. Det sam var nytt var ju att man kunde kontakta dem digitalt över hela Sverige och sedan fakturerade region Jönköping andra regioner för dessa besök.

2019 så flyttade dock alla sina aktörer till region Sörmland och köpte eller startade fysiska vårdcentraler där. Anledningen var att region Sörmland hade avskaffat patientavgifter inom primärvården. Att kontakta en "nätläkare" blir ju då mycket mera attraktivt om patienten slipper betala patientavgift.

Region Stockholm har sedan 2020 avtal med Kry och doktor.se men det beror på att de har öppnat fysiska vårdcentraler i region Stockholm. Kry har idag 7 vårdcentraler i regionen samt ett antal BVC och MVC. Doktor.se har tre vårdcentraler och säkert andra typer av mottagningar också. På dessa fysiska mottagningar så sker ju enbart fysiska besök. Det är därmed inga ”nätläkarmottagningar”.

Jag kan ju också informera om att då region Sörmlands primärvårdsavtal är bredare än vårt husläkaravtal så finns det därmed typer av vård som inte finns i vårt husläkaravtal. T.ex. mödravård. Det innebär till exempel att Kry och doktor.se har digitala mödravårsbesök som de inte kan rapporter inom HLM i Stockholm utan de rapporteras istället till Sörmland och faktureras av Sörmland till oss. Vi har därmed besök och kostnader fortfarande för vård hos Kry och doktor.se i Sörmland.

Det finns också fler digitala vårdgivare i region Sörmland än doktor24 och min doktor.

Det finns Capio Go, pratamera, Accumbo/Blodtrycksdoktorn, Joint Accademy och säker ett par till som jag har glömt namnet på.

Vill du ha efterfrågad data så kan du skicka din fråga till region Sörmland. Kent Bobits där brukar kunna svara på allt möjligt.

Med vänlig hälsning

Jonathan

Enligt uppdrag

Med vänlig hälsning

Svarsfunktionen för [e-postadress]
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Stockholm
Tel växel och registrator: 08-123 132 00

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Vincent <[Registrators #1268 e-postadress]>
Skickat: den 25 januari 2022 12:26
Till: HSF Funk Registrator <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ersättningar till digitala vårdgivare i Region Stockholm

Till HSF Funk Registrator,

Hej,

Denna begäran gäller alla vårdområden där Region Stockholm har avtal (LOV eller LOU) med någon av de nämnda vårdgivarna. Om detta innebär merarbete, så vill jag i första hand att begäran ska gälla vårdområdet husläkarverksamhet.

Med vänliga hälsningar,

Vincent

show quoted sections

Till HSF Funk Registrator / Jonathan,

Tack för ett mycket utförligt och informativt email.

Jag inser att ett förtydligande vore på sin plats, framförallt gällande termerna "nätläkare" och "digital vårdgivare" som kanske har använts slarvigt och lett till missförstånd. Låt mig därför tydliggöra min begäran.

Som ni kan se i mitt ursprungliga email så specificerade jag aldrig att min begäran bara gällde digitala besök, utan jag efterfrågade samma information som Dagens Medicin hade fått ta del av i sin artikel, där de skriver: "Dagens Medicin har begärt ut hur mycket Skåne och Stockholm betalat i ersättning till de digitala vårdgivarbolagen. I Region Stockholm har nästan 169 miljoner kronor betalats ut till elva vårdcentraler hos Kry och Doktor.se."

Ni angav i föregående email att "Region Stockholm sedan 2020 har avtal med Kry och doktor.se, där Kry idag har 7 vårdcentraler i regionen samt ett antal BVC och MVC. Doktor.se har tre vårdcentraler och säkert andra typer av mottagningar också. På dessa fysiska mottagningar sker enbart fysiska besök."

Jag vill därför ta del av en sammanställning på Region Stockholms utbetalade ersättningar till vårdgivarna KRY och Doktor.se under åren 2020 och 2021, gällande de avtal och vårdcentraler samt mottagningar som avses i ovanstående stycke.

Följande information begärs, per vårdgivare och per år:
* Belopp / total kostnad (så kallad inomlänstaxa)
* Belopp per orsak/sjukdom (t.ex. smärta, diabetes, klamydia)
* Belopp per personalkategori (t.ex. barnmorska, läkare, sjuksköterska, övrigt)

Jag hoppas detta tydliggjorde min begäran. Tack på förhand.

Med vänliga hälsningar,

Vincent

HSF Funk Registrator, Region Stockholm

2 Attachments

Hejsan!

Jag skickar samma fil som jag skickade till Dagens Medicin.

Den visa kostnader för digitala besök (besökstyp 9 distanskontakter) vårdval husläkare med basal hemsjukvård. Det innebär att detta är kostnader på tre uppdragstyper, upt 300 det vanliga husläkaruppdraget, upt 301 psykisk hälsa och upt 302 basal hemsjukvård. Det är inom husläkarverksamheterna som man nog generellt menar med ”nätläkarbesök”. Filen visar vad som har betalats ut i besöksersättning under 2021.

Det jag har med i filen är besöksersättningar för digitala besök. Ca 78 % av ersättningarna till husläkarmottagningarna är dock kapitering, dvs olika listningsersättningar och inskrivningsersättningar. Dessa ersättningar går dock inte att koppla till specifika digitala besök. Besöksersättningar uppgår enbart till 22% av den totala ersättningen.

Sedan har jag också kursiverat Riddarnas vårdcentraler då HSF sade upp avtalet med dem i början av 2021.

Med vänlig hälsning

Jonathan

Enligt uppdrag

Med vänlig hälsning

Svarsfunktionen för [e-postadress]
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Stockholm
Tel växel och registrator: 08-123 132 00

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Vincent <[Registrators #1268 e-postadress]>
Skickat: den 27 januari 2022 16:33
Till: HSF Funk Registrator <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ersättningar till digitala vårdgivare i Region Stockholm

Till HSF Funk Registrator / Jonathan,

Tack för ett mycket utförligt och informativt email.

Jag inser att ett förtydligande vore på sin plats, framförallt gällande termerna "nätläkare" och "digital vårdgivare" som kanske har använts slarvigt och lett till missförstånd. Låt mig därför tydliggöra min begäran.

Som ni kan se i mitt ursprungliga email så specificerade jag aldrig att min begäran bara gällde digitala besök, utan jag efterfrågade samma information som Dagens Medicin hade fått ta del av i sin artikel, där de skriver: "Dagens Medicin har begärt ut hur mycket Skåne och Stockholm betalat i ersättning till de digitala vårdgivarbolagen. I Region Stockholm har nästan 169 miljoner kronor betalats ut till elva vårdcentraler hos Kry och Doktor.se."

Ni angav i föregående email att "Region Stockholm sedan 2020 har avtal med Kry och doktor.se, där Kry idag har 7 vårdcentraler i regionen samt ett antal BVC och MVC. Doktor.se har tre vårdcentraler och säkert andra typer av mottagningar också. På dessa fysiska mottagningar sker enbart fysiska besök."

Jag vill därför ta del av en sammanställning på Region Stockholms utbetalade ersättningar till vårdgivarna KRY och Doktor.se under åren 2020 och 2021, gällande de avtal och vårdcentraler samt mottagningar som avses i ovanstående stycke.

Följande information begärs, per vårdgivare och per år:

* Belopp / total kostnad (så kallad inomlänstaxa)

* Belopp per orsak/sjukdom (t.ex. smärta, diabetes, klamydia)

* Belopp per personalkategori (t.ex. barnmorska, läkare, sjuksköterska, övrigt)

Jag hoppas detta tydliggjorde min begäran. Tack på förhand.

Med vänliga hälsningar,

Vincent

show quoted sections

Till HSF Funk Registrator / Jonathan,

Tack för filen, det var precis den information jag var intresserad av. Uppskattar även dina utförliga kommentarer vid sidan av.

En uppföljningsfråga: jag skulle även vilja ta del av de volymer som ger upphov till de utbetalda ersättningarna/kostnaderna som syns i filen. Alltså, hur många digitala besök (besökstyp 9 distanskontakter) som gjordes per vårdgivare/mottagning inom respektive uppdragstyp (framförallt UPT 300 men gärna även UPT 301 psykisk hälsa och UPT 302 basal hemsjukvård) under 2021.

Skulle du kunna hjälpa mig med detta? Tack på förhand.

Med vänliga hälsningar,

Vincent

HSF Funk Registrator, Region Stockholm

2 Attachments

Hejsan!

Här kommer två filer. Jag läste följdfrågan lite väl snabbt och trodde att du ville ha utbetalt belopp per uppdragstyp så jag gjorde en sådan fil.

Sedan såg jag att du ville ha volymer och besök på distanskontakter. Jag har därmed gjort en pivot där det framgår. I denna pivot kan du även se huvuddiagnos, diagnosavsnitt och vårdgivare (yrkeskategori) för distanskontakter för HLM som är ersatta.

Med vänlig hälsning

Jonathan

Enligt uppdrag,

Registrator
Styrning och stöd
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Stockholm
Telefon: 08-123 132 00

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Vincent <[Registrators #1268 e-postadress]>
Skickat: den 1 februari 2022 11:17
Till: HSF Funk Registrator <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: Sv: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ersättningar till digitala vårdgivare i Region Stockholm

Till HSF Funk Registrator / Jonathan,

Tack för filen, det var precis den information jag var intresserad av. Uppskattar även dina utförliga kommentarer vid sidan av.

En uppföljningsfråga: jag skulle även vilja ta del av de volymer som ger upphov till de utbetalda ersättningarna/kostnaderna som syns i filen. Alltså, hur många digitala besök (besökstyp 9 distanskontakter) som gjordes per vårdgivare/mottagning inom respektive uppdragstyp (framförallt UPT 300 men gärna även UPT 301 psykisk hälsa och UPT 302 basal hemsjukvård) under 2021.

Skulle du kunna hjälpa mig med detta? Tack på förhand.

Med vänliga hälsningar,

Vincent

show quoted sections

Till HSF Funk Registrator / Jonathan,

Hej igen och tack igen för filerna. Uppskattar framförallt att du inkluderade ett filter för yrkeskategori.

En sak som slår mig när jag kollar igenom data är att bilden ser ut så här för digitala besök/distanskontakter. Men att det förmodligen finns skillnader när man tittar på dels andra besökstyper och dels inkluderar annan ersättning (du nämnde att ca 78 % av ersättningarna är kapitering medan besöksersättningar enbart uppgår till 22%).

Alltså skulle jag vilja be om ytterligare data, nämligen:

* Totala utbetalda ersättningar per ersättningstyp (alla ersättningstyper inkl. kapitering, listning, besök) per vårdgivare
* Totala utbetalda ersättningar per besökstyp (alla besökstyper inkl. distanskontakter) per vårdgivare
* Totala volymer/besök per besökstyp (alla besökstyper inkl. fysiska besök, gruppbesök, distanskontakter) per vårdgivare
* Totala volymer/antal per ersättningstyp per vårdgivare, dvs. för utbetald listningsersättning om X miljoner - hur många listade hade mottagningen som gav upphov till summan om X miljoner

Som innan, för alla vårdgivare inom vårdval husläkare med basal hemsjukvård i Region Stockholm år 2021. Och gärna, som innan, med filter för yrkeskategori, samt om möjligt också för KVÅ-kod så att digitala distanskontakter inom telemedicin respektive digitala vårdåtgärder som iKBT kan urskiljas.

Tack på förhand.

Vincent

HSF Funk Registrator, Region Stockholm

Hej,

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har beslutat att inte ta fram den data du begär och svara på din fråga. Anledningen är tidsåtgången och arbetsinsatsen för att svara på din fråga skulle överskrida med det som menas rutinbetonade åtgärder och begränsad arbetsinsats och utan nämnvärda kostnader. Tidsåtgången beräknas till att överstiga 4-6 timmars arbete och då omfattas inte din fråga av offentlighetsprincipen i och med att det inte handlar om vad som avses med rutinbetonade åtgärder.

Rättslig bakgrund till vårt beslut:

Offentlighetsprincipen uttrycks i Tryckfrihetsförordningen 2 kap, och reglerna för sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen. "Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar"

Med begreppet allmän handling menar man handlingar som förvaras hos ett allmänt organ, t.ex. en statlig myndighet eller en kommun. Tre kriterier ska vara uppfyllda för att det ska röra sig om en allmän handling:

1. Det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2:3)
2. Handlingen ska förvaras hos myndigheten
3. Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos myndigheten (TF 2:6 och TF 2:7)

I första hand så avses faktiska och upprättade handlingar. Dvs handlingar som finns tex diarier och arkiv. Din fråga gäller en sammanställning och data gällande allmänna handlingar som inte finns upprättade.

Dessa ännu ej upprättade handlingar kallas för ”potentiella handlingar”. En potentiell handling är en upptagning som består av en sammanställning av elektroniskt lagrade uppgifter. Varje tänkbar sammanställning av uppgifter ur en eller flera upptagningar för automatiserad behandling kan utgöra en potentiell handling. Upptagningen behöver därför inte i finnas i sammanställd form vid en viss tidpunkt, t.ex. när en sökande med stöd av 2 kap. TF begär att få del av sammanställningen.

JO har förklarat begreppet potentiell handling (JO 2000/01 s. 567 och JO 2006/07 s. 478):

“…varje sammanställning av sakligt sammanhängande uppgifter som en myndighet kan göra med hjälp av tillgängliga program är att anse som en handling som förvaras hos myndigheten. Förutsättningen är endast att sammanställningen skall kunna göras med rutinbetonade åtgärder. Därmed avses att det skall vara fråga om en begränsad arbetsinsats och utan nämnvärda kostnader.”

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett fall kommit fram till att 4-6 timmars arbete för att göra en sammanställning inte kan ses som en rutinbetonad åtgärd (HFD 4266-14).

Om du inte är nöjd med beskedet så kan du begära att myndigheten prövar frågan. En sådan begäran görs till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Du får därefter ett beslut som är överklagbart.

Med vänlig hälsning

Jonathan

Enligt uppdrag,

Registrator
Styrning och stöd
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Stockholm
Telefon: 08-123 132 00

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Vincent <[Registrators #1268 e-postadress]>
Skickat: den 3 februari 2022 16:49
Till: HSF Funk Registrator <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: Sv: Sv: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ersättningar till digitala vårdgivare i Region Stockholm

Till HSF Funk Registrator / Jonathan,

Hej igen och tack igen för filerna. Uppskattar framförallt att du inkluderade ett filter för yrkeskategori.

En sak som slår mig när jag kollar igenom data är att bilden ser ut så här för digitala besök/distanskontakter. Men att det förmodligen finns skillnader när man tittar på dels andra besökstyper och dels inkluderar annan ersättning (du nämnde att ca 78 % av ersättningarna är kapitering medan besöksersättningar enbart uppgår till 22%).

Alltså skulle jag vilja be om ytterligare data, nämligen:

* Totala utbetalda ersättningar per ersättningstyp (alla ersättningstyper inkl. kapitering, listning, besök) per vårdgivare

* Totala utbetalda ersättningar per besökstyp (alla besökstyper inkl. distanskontakter) per vårdgivare

* Totala volymer/besök per besökstyp (alla besökstyper inkl. fysiska besök, gruppbesök, distanskontakter) per vårdgivare

* Totala volymer/antal per ersättningstyp per vårdgivare, dvs. för utbetald listningsersättning om X miljoner - hur många listade hade mottagningen som gav upphov till summan om X miljoner

Som innan, för alla vårdgivare inom vårdval husläkare med basal hemsjukvård i Region Stockholm år 2021. Och gärna, som innan, med filter för yrkeskategori, samt om möjligt också för KVÅ-kod så att digitala distanskontakter inom telemedicin respektive digitala vårdåtgärder som iKBT kan urskiljas.

Tack på förhand.

Vincent

show quoted sections

Till HSF Funk Registrator / Jonathan,

Jag förstår er syn på saken, och det är inte min avsikt att bidra till betydande tidsåtgång och arbetsinsatser för er del. Låt mig därför begränsa den efterfrågade informationsmängden så får ni ta ställning till nedan omformulerade begäran:

1) Totala utbetalda ersättningar per besökstyp (alla besökstyper inkl. fysiska besök, distanskontakter) per vårdgivare
2) Totala volymer/besök per besökstyp (alla besökstyper inkl. fysiska besök, distanskontakter) per vårdgivare

ALTERNATIVT:

3) Totala utbetalda ersättningar per ersättningstyp (alla ersättningstyper inkl. kapitering, listning, besök) per vårdgivare

Som innan, för alla vårdgivare inom vårdval husläkare med basal hemsjukvård i Region Stockholm år 2021. Jag hoppas att någon av 1+2 eller 3 går att ta del av med begränsade arbetsinsatser och utan nämnvärda kostnader.

Tack på förhand.

Vincent

Till HSF Funk Registrator / Jonathan,

Hoppas allt är väl. Jag skriver för att följa upp kring min tidigare förfrågan angående statistik på ersättningar och besök. Ni får gärna återkoppla med ett uppdaterat beslut om hur ni ser på att ta fram den begärda datan, givet att jag har justerat begäran efter er input. Se nedan diskussion för referens.

--

Jag förstår er syn på saken, och det är inte min avsikt att bidra till betydande tidsåtgång och arbetsinsatser för er del. Låt mig därför begränsa den efterfrågade informationsmängden så får ni ta ställning till nedan omformulerade begäran:

1) Totala utbetalda ersättningar per besökstyp (alla besökstyper inkl. fysiska besök, distanskontakter) per vårdgivare
2) Totala volymer/besök per besökstyp (alla besökstyper inkl. fysiska besök, distanskontakter) per vårdgivare

ALTERNATIVT:

3) Totala utbetalda ersättningar per ersättningstyp (alla ersättningstyper inkl. kapitering, listning, besök) per vårdgivare

Som innan, för alla vårdgivare inom vårdval husläkare med basal hemsjukvård i Region Stockholm år 2021. Jag hoppas att någon av 1+2 eller 3 går att ta del av med begränsade arbetsinsatser och utan nämnvärda kostnader.

Tack på förhand.

Vincent

HSF Funk Registrator, Region Stockholm

Hej

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen håller fast vid sitt beslut enligt nedan.

Enligt uppdrag

Med vänlig hälsning

Registrator
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Styrning o stöd
Tel växel och registrator: 08-123 132 00

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Vincent <[Registrators #1268 e-postadress]>
Skickat: den 14 februari 2022 12:29
Till: HSF Funk Registrator <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ersättningar till digitala vårdgivare i Region Stockholm

Till HSF Funk Registrator / Jonathan,

Hoppas allt är väl. Jag skriver för att följa upp kring min tidigare förfrågan angående statistik på ersättningar och besök. Ni får gärna återkoppla med ett uppdaterat beslut om hur ni ser på att ta fram den begärda datan, givet att jag har justerat begäran efter er input. Se nedan diskussion för referens.

--

Jag förstår er syn på saken, och det är inte min avsikt att bidra till betydande tidsåtgång och arbetsinsatser för er del. Låt mig därför begränsa den efterfrågade informationsmängden så får ni ta ställning till nedan omformulerade begäran:

1) Totala utbetalda ersättningar per besökstyp (alla besökstyper inkl. fysiska besök, distanskontakter) per vårdgivare

2) Totala volymer/besök per besökstyp (alla besökstyper inkl. fysiska besök, distanskontakter) per vårdgivare

ALTERNATIVT:

3) Totala utbetalda ersättningar per ersättningstyp (alla ersättningstyper inkl. kapitering, listning, besök) per vårdgivare

Som innan, för alla vårdgivare inom vårdval husläkare med basal hemsjukvård i Region Stockholm år 2021. Jag hoppas att någon av 1+2 eller 3 går att ta del av med begränsade arbetsinsatser och utan nämnvärda kostnader.

Tack på förhand.

Vincent

show quoted sections

Till HSF Funk Registrator,

Jag begär att ni (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen) eller den myndighet som har tillsyn för er omprövar beslutet, och återkopplar med ett beslut som är överklagbart.

Givet den tidigare korrespondensen, som visar att det var möjligt att ta fram "totala volymer/besök per besökstyp" för besökstyp 9 distanskontakter (filen Distanskontakter HLM 2021 per UPT.xlsx), så ser jag inte att det finns övertygande tekniska anledningar till att en begäran om att ta fram "totala volymer/besök per besökstyp (alla besökstyper inkl. fysiska besök, distanskontakter)" skulle behöva ta mer än 4-6 timmars arbete.

I princip handlar det om att utgå från samma data som tidigare men istället för att lägga på ett filter för variabeln BTYP/besökstyp 9 så används inget filter för besökstyp och alla besökstyper ingår i pivoten. På samma sätt gick det att få fram "totala utbetalda ersättningar per besökstyp" för besökstyp 9 distanskontakter (filen Ers ttning digitala bes k HLM 2021 per UPT.xlsx) och därmed borde det vara lika enkelt att utgå från samma data men inte filtrera på besökstyp 9.

Med vänliga hälsningar,

Vincent

HSF Funk Registrator, Region Stockholm

1 Attachment

Hej

Vi hade missat alternativ 3 i frågan nedan och har nu tagit fram siffror som förhoppningsvis är till belåtenhet.
Siffrorna ligger i 3 flikar en för varje deluppdrag i Husläkaruppdraget ( Mottagningsverksamhet, psykosocialt uppdrag och basal hemsjukvård) Siffrorna är exkl 6% momskompensation till de privata vårdgivarna.

3) Totala utbetalda ersättningar per ersättningstyp (alla ersättningstyper inkl. kapitering, listning, besök) per vårdgivare Som innan, för alla vårdgivare inom vårdval husläkare med basal hemsjukvård i Region Stockholm år 2021. Jag hoppas att någon av 1+2 eller 3 går att ta del av med begränsade arbetsinsatser och utan nämnvärda kostnader.

Med vänlig hälsning Janine

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Vincent <[Registrators #1268 e-postadress]>
Skickat: den 17 februari 2022 11:06
Till: HSF Funk Registrator <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ersättningar till digitala vårdgivare i Region Stockholm

Till HSF Funk Registrator,

Jag begär att ni (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen) eller den myndighet som har tillsyn för er omprövar beslutet, och återkopplar med ett beslut som är överklagbart.

Givet den tidigare korrespondensen, som visar att det var möjligt att ta fram "totala volymer/besök per besökstyp" för besökstyp 9 distanskontakter (filen Distanskontakter HLM 2021 per UPT.xlsx), så ser jag inte att det finns övertygande tekniska anledningar till att en begäran om att ta fram "totala volymer/besök per besökstyp (alla besökstyper inkl. fysiska besök, distanskontakter)" skulle behöva ta mer än 4-6 timmars arbete.

I princip handlar det om att utgå från samma data som tidigare men istället för att lägga på ett filter för variabeln BTYP/besökstyp 9 så används inget filter för besökstyp och alla besökstyper ingår i pivoten. På samma sätt gick det att få fram "totala utbetalda ersättningar per besökstyp" för besökstyp 9 distanskontakter (filen Ers ttning digitala bes k HLM 2021 per UPT.xlsx) och därmed borde det vara lika enkelt att utgå från samma data men inte filtrera på besökstyp 9.

Med vänliga hälsningar,

Vincent

show quoted sections