Ersättningar och volymer hos vårdgivare i Region Skåne

The request was successful.

Till Region Skåne,

Jag vill ta del av en sammanställning på Region Skånes utbetalade ersättningar till vårdgivarna KRY, Min Doktor, Doktor.se och Doktor24 under åren 2020 och 2021, inom vårdval vårdcentral

Följande information begärs, per vårdgivare och per år:
* Totala utbetalda ersättningar per ersättningstyp (alla ersättningstyper inkl. listning, fysiska besök, digitala besök, patientavgifter) per vårdgivare
* Totala utbetalda ersättningar per besökstyp (alla besökstyper inkl. fysiska besök, digitala besök) per vårdgivare
* Totala volymer/besök per besökstyp (alla besökstyper inkl. fysiska besök, digitala besök) per vårdgivare

För mer bakgrund kan ni se följande artikel från Dagens Medicin (https://www.dagensmedicin.se/vardens-sty...) där tidningen skriver att ”Region Skåne har betalat totalt 49,8 miljoner kronor i inomlänsersättning till tre olika vårdgivare till och med november.” Således borde ovanstående information finnas tillgänglig hos er.

Jag är tacksam om handlingarna kan sammanställas elektroniskt (t.ex. i filformaten .xls eller .csv) och skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand.

Vincent

Kundcenter Region Skåne, Region SkåneRegion Skåne har mottagit ditt e-postmeddelande. Observera att inkommande
e-post utgör allmän handling och att ditt meddelande kan komma att lämnas
ut vid begäran.

 

Med vänlig hälsning,

 

Kundcenter

Gemensam Servicefunktion, Regionservice

 

Region Skåne

29189 Kristianstad

[e-postadress] 

Region Skåne ansvarar för hälso-och sjukvården, utvecklingen av
näringsliv, kollektrafik, kultur och samarbete med andra regioner i och
utanför Sverige

Hu Dawei, Region Skåne

Hej Vincent,

Skulle du kunna återkomma med org.nr på 4 bolag du vill ha sammanställning på? Det finns x antal leverantörer med KRY i sitt namn. Det hade varit bäst att vi kan söka efter org.nr så att få korrekt resultat. Tack på förhand.

Med vänlig hälsning 
Dawei Hu
Ekonomiadministratör
GSF Ekonomiservice Kristianstad, Regionservice

Region Skåne
Postadress: Regionservice, GSF, Ekonomi, 291 89 Kristianstad
Tfn: 39 000 (040-62 39 000)
[e-postadress]
www.skane.se

Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av
näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige.
Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Vincent <[Registrators #1283 e-postadress]>
Skickat: den 9 februari 2022 10:49
Till: Kundcenter Region Skåne <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ersättningar och volymer hos vårdgivare i Region Skåne

Till Region Skåne,

Jag vill ta del av en sammanställning på Region Skånes utbetalade ersättningar till vårdgivarna KRY, Min Doktor, Doktor.se och Doktor24 under åren 2020 och 2021, inom vårdval vårdcentral

Följande information begärs, per vårdgivare och per år:

* Totala utbetalda ersättningar per ersättningstyp (alla ersättningstyper inkl. listning, fysiska besök, digitala besök, patientavgifter) per vårdgivare

* Totala utbetalda ersättningar per besökstyp (alla besökstyper inkl. fysiska besök, digitala besök) per vårdgivare

* Totala volymer/besök per besökstyp (alla besökstyper inkl. fysiska besök, digitala besök) per vårdgivare

För mer bakgrund kan ni se följande artikel från Dagens Medicin (https://www.dagensmedicin.se/vardens-sty...) där tidningen skriver att ”Region Skåne har betalat totalt 49,8 miljoner kronor i inomlänsersättning till tre olika vårdgivare till och med november.” Således borde ovanstående information finnas tillgänglig hos er.

Jag är tacksam om handlingarna kan sammanställas elektroniskt (t.ex. i filformaten .xls eller .csv) och skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand.

Vincent

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1283 e-postadress]

Är [Region Skåne e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region Skåne? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Email secured by Check Point

Till Dawei Hu,

Bolagen det gäller är KRY, Min Doktor, Doktor.se och Doktor24. Då alla dessa har flertalet dotterbolag och det inte framgår vilka av dessa som fakturerar Region Skåne, så har jag listat alla relevanta organisationsnummer nedan:

KRY
559051-2702
556967-0820
556234-3888
556665-8364
556943-7279
559145-0191

MinDoktor
556934-0580
556985-9654
556999-5680
559194-2635
559255-3555
559255-3548
559255-3563
559206-2573

Doktor.se
559058-0089
556922-5682
559116-4248
556864-4263
556774-9055
556890-9369
556864-9197
556594-1423
556599-4885
556634-0906
556616-7028
556308-6700

Doktor24
556225-6346
559204-5743
556794-0167

Tack på förhand.

Vincent

servicebegaran.cafm@skane.se, Region Skåne

1 Attachment

Hej Vincent,

Ditt ärende 1364552 gällande Regelverksfrågor gällande hälso- och
sjukvårdsavtal är åtgärdat.
 
 
 Se bifogat fil enligt beställningen nedan.
  
 
 

Till Region Skåne,

 

Jag vill ta del av en sammanställning på Region Skånes utbetalade
ersättningar till vårdgivarna KRY, Min Doktor, Doktor.se och Doktor24
under åren 2020 och 2021, inom vårdval vårdcentral

 

Följande information begärs, per vårdgivare och per år:

 

* Totala utbetalda ersättningar per ersättningstyp (alla ersättningstyper
inkl. listning, fysiska besök, digitala besök, patientavgifter) per
vårdgivare

 

* Totala utbetalda ersättningar per besökstyp (alla besökstyper inkl.
fysiska besök, digitala besök) per vårdgivare

 

* Totala volymer/besök per besökstyp (alla besökstyper inkl. fysiska
besök, digitala besök) per vårdgivare

Om du är anställd i Region Skåne kan du följa ditt ärende under  Mina
ärenden i Nya Serviceportalen. Här kan du även reklamera ärendet inom 7
dagar om du inte är nöjd med lösningen.

Medborgare och externa parter kan svara på detta e-postmeddelande med ett
förtydligande inom 7 dagar för att öppna ärendet för handläggning igen.

Med vänlig hälsning, 
Muhamed
Vårdgivarservice
Regionservice, Region Skåne

Besök oss:
Region Skåne
Nya Serviceportalen (Region Skåne-anställda)

Ring oss:
Telefon internt: 39000
Telefon externt: 040-6239 000
Telefon externt: 0771-111 444(patientfakturor och tandvårdsstöd)

Till [email address],

Hej och tack för filen. Jag vill öppna mitt ärende 1364552 igen. Detta eftersom den information som ni delade inte till fullo motsvarar den information jag efterfrågade.

Vad jag kan se finns det information för 4 vårdcentraler i filen: Capio Västra Hamnen, KRY Lund, Min Doktor Emporia och Doktor.se Örestad. Det finns åtminstone 8 vårdcentraler som jag känner till, och alltså saknas det information för 4 vårdcentraler.

Jag efterfrågade inte Capio, utan Doktor24 - som jag vet har ett antal kliniker i Skåne. Det kan vara så att dessa kliniker inte går under vårdval vårdcentral, men då får ni gärna specificera att så är fallet.

Dessutom vet jag att KRY har åtminstone tre andra vårdcentraler i Skåne: KRY VC Laurentii (Stora Södergatan 4, Lund), KRY VC Osby (Östra Järnvägsgatan 14, Osby) och KRY VC Triangeln (Södra Förstadsgatan 54, Malmö). Samt Helsa Bromölla (Storgatan 58, Bromölla) som blev uppköpta.

Därför skulle jag vilja begära en uppdaterad fil, på samma format som förut, men med ovan nämnda vårdcentraler inkluderade. Om informationen inte finns tillgänglig av någon anledning så får ni gärna specificera den anledningen.

Med vänliga hälsningar,

Vincent

noreply@skane.se, Region Skåne

Hej, 
 
Vi har tagit emot din reklamation av ( 1364552 ) gällande Regelverksfrågor
gällande hälso- och sjukvårdsavtal  och kommer återkoppla till dig så
snart som möjligt .

Om du är anställd i Region Skåne kan du följa din reklamation
under [1]Mina ärenden i Nya Serviceportalen.

Medborgare och externa parter hänvisas till Kundcenter. Ha gärna ditt
ärendenummer till hands för snabbare hjälp.

Med vänlig hälsning,
Regionservice, Region Skåne

Besök oss
[2]Region Skåne
[3]Nya Serviceportalen (Region Skåne-anställda) 
 
Ring oss
Telefon internt: 39 000
Telefon externt: 040-62 39 000  
Telefon patientfakturor och tandvårdsstöd: 0771-111 444 

References

Visible links
1. https://serviceportalen.skane.se/
2. https://www.skane.se/
3. https://serviceportalen.skane.se/

Till [email address],

Jag har tidigare (15 feb 2022) begärt att ni öppnar mitt ärende 1364552 igen. Detta eftersom den information som ni delade i ert initiala svar inte till fullo motsvarar den information jag efterfrågade. Jag begär att ni skyndsamt delar denna information, alternativt inleder en intern granskning av Region Skånes hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen.

I korthet så finns det, i den fil ni tidigare delade, information för 4 vårdcentraler: Capio Västra Hamnen, KRY Lund, Min Doktor Emporia och Doktor.se Örestad. Det finns åtminstone 8 vårdcentraler som jag känner till från offentlig information, och alltså saknas det minst 4 vårdcentraler.

Det är vårdgivarna KRY, Min Doktor, Doktor.se och Doktor24 som jag är intresserad av. Bifogar för er referens listan på organisationsnummer som jag tidigare skickat med:

KRY
559051-2702
556967-0820
556234-3888
556665-8364
556943-7279
559145-0191

MinDoktor
556934-0580
556985-9654
556999-5680
559194-2635
559255-3555
559255-3548
559255-3563
559206-2573

Doktor.se
559058-0089
556922-5682
559116-4248
556864-4263
556774-9055
556890-9369
556864-9197
556594-1423
556599-4885
556634-0906
556616-7028
556308-6700

Doktor24
556225-6346
559204-5743
556794-0167

Därför skulle jag vilja begära en uppdaterad fil, på samma format som förut, men inkluderandes alla vårdcentraler som tillhör ovan nämnda vårdgivare. Om informationen inte finns tillgänglig av någon anledning så får ni gärna specificera den anledningen.

Med vänliga hälsningar,

Vincent

noreply@skane.se, Region Skåne

Till [email address],

Jag har tidigare (15 feb 2022) begärt att ni öppnar mitt ärende 1364552 igen. Detta eftersom den information som ni delade i ert initiala svar inte till fullo motsvarar den information jag efterfrågade. Jag begär att ni skyndsamt delar denna information, alternativt inleder en intern granskning av Region Skånes hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen.

I den fil som ni tidigare delade finns det information för 4 vårdcentraler: Capio Västra Hamnen, KRY Lund, Min Doktor Emporia och Doktor.se Örestad. Det finns åtminstone 8 vårdcentraler baserat på offentlig information, och alltså saknas det minst 4 vårdcentraler.

Det är vårdgivarna KRY, Min Doktor, Doktor.se och Doktor24 som jag är intresserad av. Bifogar för er referens listan på organisationsnummer som jag tidigare skickat med:

KRY
559051-2702
556967-0820
556234-3888
556665-8364
556943-7279
559145-0191

MinDoktor
556934-0580
556985-9654
556999-5680
559194-2635
559255-3555
559255-3548
559255-3563
559206-2573

Doktor.se
559058-0089
556922-5682
559116-4248
556864-4263
556774-9055
556890-9369
556864-9197
556594-1423
556599-4885
556634-0906
556616-7028
556308-6700

Doktor24
556225-6346
559204-5743
556794-0167

Därför skulle jag vilja begära en uppdaterad fil, på samma format som förut, men inkluderandes alla vårdcentraler som tillhör ovan nämnda vårdgivare. Om informationen inte finns tillgänglig av någon anledning så får ni gärna specificera den anledningen.

Med vänliga hälsningar,

Vincent

Till Region Skåne,

Jag har tidigare vid ett flertal tillfällen (15 feb 2022, 23 feb 2022 och 2 mar 2022) begärt att ni öppnar mitt ärende 1364552 igen. Detta eftersom den information som ni delade i ert initiala svar den 14 feb 2022 inte till fullo motsvarar den information jag efterfrågade. Jag begär att ni skyndsamt delar denna information, alternativt inleder en intern granskning av Region Skånes hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen.

Informationen jag begärde var:

* Totala utbetalda ersättningar per ersättningstyp (alla ersättningstyper inkl. listning, fysiska besök, digitala besök, patientavgifter) per vårdgivare

* Totala utbetalda ersättningar per besökstyp (alla besökstyper inkl. fysiska besök, digitala besök) per vårdgivare

* Totala volymer/besök per besökstyp (alla besökstyper inkl. fysiska besök, digitala besök) per vårdgivare

Vårdgivarna av intresse är KRY, Min Doktor, Doktor.se och Doktor24. I den fil som ni tidigare delade den 14 feb från adressen [email address], finns det information för 4 vårdcentraler: Capio Västra Hamnen, KRY Lund, Min Doktor Emporia och Doktor.se Örestad. Det finns åtminstone betydligt fler vårdcentraler än så och alltså saknas det information i ert svar.

Bifogar för er referens listan på organisationsnummer som jag tidigare skickat med:

KRY
559051-2702
556967-0820
556234-3888
556665-8364
556943-7279
559145-0191

MinDoktor
556934-0580
556985-9654
556999-5680
559194-2635
559255-3555
559255-3548
559255-3563
559206-2573

Doktor.se
559058-0089
556922-5682
559116-4248
556864-4263
556774-9055
556890-9369
556864-9197
556594-1423
556599-4885
556634-0906
556616-7028
556308-6700

Doktor24
556225-6346
559204-5743
556794-0167

Sammanfattningsvis begär jag en uppdaterad fil, på samma format som förut, men inkluderandes alla vårdcentraler som tillhör ovan nämnda vårdgivare. Om informationen inte finns tillgänglig av någon anledning så får ni gärna specificera den anledningen.

Med vänliga hälsningar,

Vincent

Kundcenter Region Skåne, Region SkåneRegion Skåne har mottagit ditt e-postmeddelande. Observera att inkommande
e-post utgör allmän handling och att ditt meddelande kan komma att lämnas
ut vid begäran.

 

Med vänlig hälsning,

 

Kundcenter

Gemensam Servicefunktion, Regionservice

 

Region Skåne

29189 Kristianstad

[e-postadress] 

Region Skåne ansvarar för hälso-och sjukvården, utvecklingen av
näringsliv, kollektrafik, kultur och samarbete med andra regioner i och
utanför Sverige

servicebegaran.cafm@skane.se, Region Skåne

1 Attachment

Hej Vincent
 
Ditt ärende (1364552) gällande Regelverksfrågor gällande hälso- och
sjukvårdsavtal är åtgärdat.
 
 
Ber om ursäkt för dröjt svar.  
 
Ditt ärende hade kommit i backloggen och blivit missat.  
 
Vet ej om detta är ärende är fortfarande aktuellt men har nu hämtat ut all
underlag vi har på samtliga privata vårdgivare.  Du kan själv filtrera och
skapa en pivottabell för dina vc som du efterfrågade. 
 
2020_2021_FAST ersättning  
2020_2021_Listade - Antalet listade per månad 
 
 Det som ingår i rörlig ersättning inkl avdrag är följande flikar:
Rörlig ers, korrigeringsposter och separata ersättningar.  
 
 Se bifogat fil. 
 
Önskar dig en fortsatt bra dag  
 
 
Om du är anställd i Region Skåne kan du följa ditt ärende under [1]Mina
ärenden i Nya Serviceportalen. Här kan du även reklamera ärendet inom 7
dagar om du inte är nöjd med lösningen.
 
Medborgare och externa parter  kan  svara på detta e-postmeddelande med
ett förtydligande inom 7 dagar för att  öppna ärendet för handläggning
igen.
 
Med vänlig hälsning,

Muhamed

Vårdgivarservice 
Regionservice, Region Skåne
 
Besök oss: 
[2]Region Skåne
[3]Nya Serviceportalen (Region Skåne-anställda)
 
Ring oss: 
Telefon internt: 39000
Telefon externt: 040-62 39 000
Telefon externt: 0771-111 444 (patientfakturor och tandvårdsstöd) 
      

References

Visible links
1. https://serviceportalen.skane.se/home/
2. https://www.skane.se/
3. https://serviceportalen.skane.se/home/