Epost från Peet Tüll och Anders Tegnell

Johan Andersson made this Freedom of Information request to The Public Health Agency of Sweden

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was partially successful.

Till Folkhälsomyndigheten,

Jag skulle med hjälp av handlingsoffentligheten få ta del av ett epostmeddelande skickat från Peet Tüll till Anders Tegnell med ämnet Synpunkter, skickat den 15 mars 2020 10:37.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Johan Andersson

Info Folkhälsomyndigheten, The Public Health Agency of Sweden

Hej! 

Vi har tagit emot din begäran om allmän handling och ber att få återkomma
så snart som möjligt.

Folkhälsomyndigheten får för tillfället många begäranden om allmänna
handlingar. Myndigheten handlägger förfrågningarna i tur och ordning.

Folkhälsomyndigheten tar ut avgifter för utlämnande av pappershandling i
enlighet med Avgiftsförordningen (1992:191).

Avgiften för en beställning av 1-9 sidor: ingen kostnad, tio sidor: 50
kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor. Avgift tillkommer
för porto om brevet väger mer än 20 gram.

Folkhälsomyndigheten har ingen skyldighet att lämna ut handlingar i annan
form är pappershandlingar men myndigheten vill ändå i första hand om
möjligt lämna ut handlingar per mejl. För handlingar som finns lagrade i
diariet tas en avgift ut per utlämnad fil. De första nio filerna är
kostnadsfria. Om ett utlämnande avser fler än tio filer tas en avgift ut
med 50 kr och 2 kr för varje fil därutöver. För handlingar som finns i
pappersform och som måste skannas för att skickas med mejl tas samma
avgift ut som vid utlämnande av pappershandling.

För handlingar som finns lagrade på annan plats än diariet tas en avgift
ut för den tidsåtgång som arbetet med framtagande och utskick av
handlingen medför. Avgift tas ut med 125 kr per påbörjad fjärdedels
arbetstimme. 

Återkom med fakturaadress om du fortfarande är intresserad.

 

Med vänlig hälsning,

Folkhälsomyndigheten                Folkhälsomyndigheten

171 82 Solna                                Box 505

Telefon 010-205 20 00                831 26 Östersund

 

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för
bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja
samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot
hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Läs mer på vår webbplats: [1]www.folkhalsomyndigheten.se

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Johan Andersson <[Registrators #498 e-postadress]>
Skickat: den 16 november 2020 03:07
Till: Info Folkhälsomyndigheten <[Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Epost från Peet Tüll och
Anders Tegnell

 

Till Folkhälsomyndigheten,

 

 

Jag skulle med hjälp av handlingsoffentligheten få ta del av ett
epostmeddelande skickat från Peet Tüll till Anders Tegnell med ämnet
Synpunkter, skickat den 15 mars 2020 10:37.

 

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

Johan Andersson

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #498 e-postadress]

 

 

Är [2][Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Folkhälsomyndigheten? Om så är fallet, vänligen
kontakta oss genom detta formulär:

http://handlingar.se/sv/change_request/n...

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.folkhalsomyndigheten.se/
2. mailto:[Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]

Info Folkhälsomyndigheten, The Public Health Agency of Sweden

1 Attachment

Hej!
Efterfrågad handling kommer här

Med vänlig hälsning,
Registrator

Folkhälsomyndigheten                           Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna                                                 Box 505
831 26 Östersund

Webbplats: http://www.folkhalsomyndigheten.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Johan Andersson <[Registrators #498 e-postadress]>
Skickat: den 16 november 2020 03:07
Till: Info Folkhälsomyndigheten <[Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Epost från Peet Tüll och Anders Tegnell

Till Folkhälsomyndigheten,

Jag skulle med hjälp av handlingsoffentligheten få ta del av ett epostmeddelande skickat från Peet Tüll till Anders Tegnell med ämnet Synpunkter, skickat den 15 mars 2020 10:37.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Johan Andersson

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #498 e-postadress]

Är [Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Folkhälsomyndigheten? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:

http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Info Folkhälsomyndigheten,

Tack för ert svar!
Tyvärr så verkar inte handlingen i sin helhet ha kommit med.

Den innehåller bara rubrik och resterande epostkonversation och inte Peet Tülls första epostmeddelande som inledde konversationen.

Har ni möjlighet att skicka handlingen i sin helhet?

Med vänliga hälsningar,

Johan Andersson

Info Folkhälsomyndigheten, The Public Health Agency of Sweden

Hej,

De e-postmeddelanden som har skickats till dig är de som finns förvarade på myndigheten och har lämnats ut i sin helhet.

Med vänlig hälsning,
Registrator

Folkhälsomyndigheten                           Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna                                                 Box 505
831 26 Östersund

Webbplats: http://www.folkhalsomyndigheten.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Johan Andersson <[Registrators #498 e-postadress]>
Skickat: den 19 november 2020 04:38
Till: Info Folkhälsomyndigheten <[Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: Svar - Begäran om allmän handling Johan Andersson 2020-11-16

Till Info Folkhälsomyndigheten,

Tack för ert svar!

Tyvärr så verkar inte handlingen i sin helhet ha kommit med.

Den innehåller bara rubrik och resterande epostkonversation och inte Peet Tülls första epostmeddelande som inledde konversationen.

Har ni möjlighet att skicka handlingen i sin helhet?

Med vänliga hälsningar,

Johan Andersson

show quoted sections