Enhetschefers löner på Arbetsförmedlingens IT-avdeling för åren 2016 - 2019

The request was successful.

Till Arbetsförmedlingen,

Jag skulle höra om det är möjligt att få reda på alla enhetschefers löner på Arbetsförmedlingens IT-avdeling för åren 2016 - 2019.

Med vänlig hälsning,

Annika Larsson

Registrator, Employment Service

Tack,

 

Vi har mottagit din e-post.

 

Vänliga hälsningar,

 

Registraturen

Arbetsförmedlingen

Postadress: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsida: [1]www.arbetsformedlingen.se

 

 

Thank you,

 

We have received your e-mail.

 

Kind regards,

 

The Registry 

The Swedish Public Employment Service

Address: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsite: [2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/

Registrator, Employment Service

Hej Annika!

Vi har mottagit din begäran om löner för åren 2016-2019 och vi hanterar det skyndsamt!

Med vänlig hälsning
Therése Winqvist

Huvudregistraturen
Arbetsförmedlingen
[AF e-postadress för begäran om allmän handling]
0771-10 05 66
Telefontid: 9–12 helgfria vardagar

Anna Törnquist, Employment Service

1 Attachment

Hej,

Handläggningen är nu klar. Enligt begäran kommer här lönelista på enhetschefer IT avd. 2016-2019.

Se bilaga.

Med vänlig hälsning

HR-avdelningen | Arbetsförmedlingen
E-post: [e-postadress]
www.arbetsformedlingen.se | www.facebook.com/arbetsformedlingen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Annika Larsson <[Registrators #485 e-postadress]>
Skickat: den 8 juli 2020 02:44
Till: Registrator <[AF e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Enhetschefers löner på Arbetsförmedlingens IT-avdeling för åren 2016 - 2019

Till Arbetsförmedlingen,

Jag skulle höra om det är möjligt att få reda på alla enhetschefers löner på Arbetsförmedlingens IT-avdeling för åren 2016 - 2019.

Med vänlig hälsning,

Annika Larsson

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #485 e-postadress]

Är [AF e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Arbetsförmedlingen? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------