Enhetschefers löner på Arbetsförmedlingens IT-avdeling för åren 2016 - 2019

Annika Larsson made this Freedom of Information request to Employment Service

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Till Arbetsförmedlingen,

Jag skulle höra om det är möjligt att få reda på alla enhetschefers löner på Arbetsförmedlingens IT-avdeling för åren 2016 - 2019.

Med vänlig hälsning,

Annika Larsson

Registrator, Employment Service

Tack,

 

Vi har mottagit din e-post.

 

Vänliga hälsningar,

 

Registraturen

Arbetsförmedlingen

Postadress: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsida: [1]www.arbetsformedlingen.se

 

 

Thank you,

 

We have received your e-mail.

 

Kind regards,

 

The Registry 

The Swedish Public Employment Service

Address: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsite: [2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/

Registrator, Employment Service

Hej Annika!

Vi har mottagit din begäran om löner för åren 2016-2019 och vi hanterar det skyndsamt!

Med vänlig hälsning
Therése Winqvist

Huvudregistraturen
Arbetsförmedlingen
[AF e-postadress för begäran om allmän handling]
0771-10 05 66
Telefontid: 9–12 helgfria vardagar

Anna Törnquist, Employment Service

1 Attachment

Hej,

Handläggningen är nu klar. Enligt begäran kommer här lönelista på enhetschefer IT avd. 2016-2019.

Se bilaga.

Med vänlig hälsning

HR-avdelningen | Arbetsförmedlingen
E-post: [e-postadress]
www.arbetsformedlingen.se | www.facebook.com/arbetsformedlingen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Annika Larsson <[Registrators #485 e-postadress]>
Skickat: den 8 juli 2020 02:44
Till: Registrator <[AF e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Enhetschefers löner på Arbetsförmedlingens IT-avdeling för åren 2016 - 2019

Till Arbetsförmedlingen,

Jag skulle höra om det är möjligt att få reda på alla enhetschefers löner på Arbetsförmedlingens IT-avdeling för åren 2016 - 2019.

Med vänlig hälsning,

Annika Larsson

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #485 e-postadress]

Är [AF e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Arbetsförmedlingen? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------