Energimarknadsinspektionen arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to The Swedish Energy Markets Inspectorate

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registrator.EI, The Swedish Energy Markets Inspectorate

2 Attachments

Hej,

Översänder handlingar enligt önskemål.

Med vänliga hälsningar,

Annelie Danielsson | Huvudregistrator
016-16 25 43 | Växel 016-16 27 00
Postadress Box 155, 631 03 Eskilstuna
Besöksadress Kungsgatan 43, Eskilstuna | Drottninggatan 26, Stockholm
www.ei.se
Läs om vår personuppgiftsbehandling i samband med mejl

Energimarknaderna behöver spelregler – vi ser till att de följs.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #38 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 10:58
Till: Registrator.EI <[EI request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Energimarknadsinspektionen arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #38 email]

Är [EI request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Energimarknadsinspektionen? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------