Elsäkerhetsverket arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to The National Electrical Safety Board

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registrator, The National Electrical Safety Board 

Elsäkerhetsverket har tagit emot ditt meddelande.

 

Du kan läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter på vår webbplats:

[1]När du lämnar personuppgifter

 

Hälsningar

Registraturen

 

ELSÄKERHETSVERKET
Box 4, 681 21 Kristinehamn

VXL 010-168 05 00
[2]www.elsakerhetsverket.se
[3]Anlita alltid ett registrerat elinstallationsföretag

 

References

Visible links
1. https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/...
2. http://www.elsakerhetsverket.se/
3. http://www.elsakerhetsverket.se/kollaelf...

Registrator, The National Electrical Safety Board

2 Attachments

Hej!

 

Översänder vår arkivredovisning som bifogad fil och beskrivningen enligt
OSL 4 kap 2 § finns att ta del av här:
[1]https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/...

 

Vänligen

 

ANNA WENNERSTRÖM

Registrator/Systemförvaltare
ELSÄKERHETSVERKET
Box 4, 681 21 Kristinehamn

VXL 010-168 05 00

[2]www.elsakerhetsverket.se

[3]Få information om hur vi behandlar dina personuppgifter

[4]Anlita alltid ett registrerat elinstallationsföretag

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #39 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 10:59
Till: Registrator
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Elsäkerhetsverket
arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

 

Hej, Jag vill ta del av:

 

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

 

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Mvh,

 

Elenor

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[5][FOI #39 email]

 

Är [6][The National Electrical Safety Board request email] fel adress för
Offentlighetsprincipen förfrågningar till Elsäkerhetsverket? Om så är
fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:

[7]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[8]http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/...
2. http://www.elsakerhetsverket.se/
3. https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/...
4. http://www.elsakerhetsverket.se/kollaelf...
5. mailto:[FOI #39 email]
6. mailto:[The National Electrical Safety Board request email]
7. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
8. http://handlingar.se/sv/help/officers