Domarnämnden arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Judgments Board

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Domarnämnden - DNN,

2 Attachments

Hej!

Jag bifogar efterfrågade handlingar.

Med vänlig hälsning
Karin Sandahl
Kanslichef, Domarnämnden
08-561 669 51 • 073-805 17 33 • [email address] • Postadress: Box 2330, 103 18 Stockholm • Besöksadress: Birger Jarls torg 5 • www.domarnamnden.se
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #26 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 10:42
Till: Domarnämnden - DNN <[Judgments Board request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Domarnämnden arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #26 email]

Är [Judgments Board request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Domarnämnden? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Judgments Board

Hej,

Vi har tagit emot ditt meddelande och kommer att behandla det så snart som möjligt.

Mer information om Domarnämnden hittar du på www.domarnamnden.se.

Detta meddelande går inte att svara på.

08–561 669 50 • [Domarnämnden e-postadress för begäran om allmän handling] • Postadress: Box 2330, 103 18 Stockholm • Besöksadress: Birger Jarls Torg 5, Riddarholmen • Fax: 08-24 34 05 • www.domarnamnden.se