Dokument om hattkvarnen på Junkön i Luleå skärgård

Inga Alander made this Freedom of Information request to County Administrative Board of Norrbotten County

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

County Administrative Board of Norrbotten County did not have the information requested.

Till Länsstyrelsen I Norrbottens Län,
Jag söker information om hattkvarnen på Junkön. Hur den har kommit till, när, hur den har använts under åren och om det finns en generell beskrivning av konstruktionen av en hattkvarn.

Med vänlig hälsning,
Inga Alander
Jättegrytsgatan 14
412 68 Göteborg
073 071 86 34

Lindblom Anna, County Administrative Board of Norrbotten County

Hej!

Prova att kontakta kommunen. Vi har inga uppgifter angående den.

Mvh

_______________________________________
Anna Lindblom
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Administrativa enheten
971 86 Luleå
Telefon: 010-225 53 56
Fax: 0920-22 84 11
E-post: [e-postadress]
www.lansstyrelsen.se/norrbotten
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Inga Alander <[Registrators #1262 e-postadress]>
Skickat: den 11 januari 2022 19:15
Till: Länsstyrelsen i Norrbottens län <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Dokument om hattkvarnen på Junkön i Luleå skärgård

Till Länsstyrelsen I Norrbottens Län,

Jag söker information om hattkvarnen på Junkön. Hur den har kommit till, när, hur den har använts under åren och om det finns en generell beskrivning av konstruktionen av en hattkvarn.

Med vänlig hälsning,

Inga Alander

Jättegrytsgatan 14

412 68 Göteborg

073 071 86 34

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1262 e-postadress]

Är [Länsstyrelsen I Norrbottens Län e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Länsstyrelsen I Norrbottens Län? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Lindblom Anna,
Tack
Kontaktar kommunen
Inga

Med vänliga hälsningar,

Inga Alander