Diskrimineringsombudsmannen arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingarnne

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Equality Ombudsman

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Diskrimineringsombudsmannen, Equality Ombudsman

2 Attachments

 

 

Hej.

 

Nu är sekretessprövningen klar och jag bifogar därmed handlingen.

 

Hälsningar

 

[1]cid:image002.png@01D50B01.611EA9D0

Elisabeth Svennung
Registrator | Direktnummer 08-120 20 700
[2][DO request email]

Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Box 4057 | 169 04 Solna | Besök Råsundavägen 18
Telefonväxel 08-120 20 700 | Fax 08-120 20 800
[3]www.do.se | [4][DO request email]

DO arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.
Läs mer om vår verksamhet på [5]www.do.se.

 

DO behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.
Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter på vår webbplats,
[6]http://www.do.se/personuppgifter-offentl....

 

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #27 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 10:44
Till: Diskrimineringsombudsmannen <[DO request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Diskrimineringsombudsmannen
arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingarnne

 

Hej, Jag vill ta del av:

 

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

 

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Mvh,

 

Elenor

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[7][FOI #27 email]

 

Är [8][DO request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till
Diskrimineringsombudsmannen? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom
detta formulär:

[9]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[10]http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
2. mailto:[DO request email]
3. http://www.do.se/
4. mailto:[DO request email]
5. http://www.do.se/
6. http://www.do.se/personuppgifter-offentl...
7. mailto:[FOI #27 email]
8. mailto:[DO request email]
9. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
10. http://handlingar.se/sv/help/officers