Diarieakten AF-2015/254256 - Upphandlade Industritekniska Utbildningar

Mikael Blasiak made this Freedom of Information request to Employment Service

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Till Arbetsförmedlingen,
Hej.

Jag skulle vilja ta del av den sparade dokumentationen som finns bevarad i Diarieakten AF-2015/254256

Med vänlig hälsning,
Mikael Blasiak

Registrator, Employment Service

Tack,

 

Vi har mottagit din e-post.

 

Vänliga hälsningar,

 

Registraturen

Arbetsförmedlingen

Postadress: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsida: [1]www.arbetsformedlingen.se

 

 

Thank you,

 

We have received your e-mail.

 

Kind regards,

 

The Registry 

The Swedish Public Employment Service

Address: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsite: [2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/

Registrator, Employment Service

Hej Mikael,

Vi har mottagit din begäran om att ta del av diarieakt Af-2015/254256 och vi hanterar det skyndsamt!

Med vänlig hälsning
Therése Winqvist

Huvudregistraturen
Arbetsförmedlingen
[AF e-postadress för begäran om allmän handling]

Registrator, Employment Service

Hej Mikael,

Här kommer svar på din begäran som inkom 23 november 2020 kl 03:03 om att ta del av dokumentation som finns i diarieakt Af-2015/254256.

Det finns 18 arkivboxar och vi uppskattar att det är ca 5000-6000 sidor totalt.

Vi tillämpar avgiftsförordningen för kopior av handlingar.
Det innebär att sida 1-9 är kostnadsfritt, sidan 10 kostar 50 kr och varje sida därutöver kostar 2kr/st.

För fakturering krävs ett organisationsnummer alternativt personnummer.

Vänligen bekräfta att du accepterar kostnaden så påbörjar vi arbetet när vi har fått ditt svar.

Med vänlig hälsning
Therése Winqvist

Huvudregistraturen
Arbetsförmedlingen
[AF e-postadress för begäran om allmän handling]