Diarieakten AF-2015/254256 - Upphandlade Industritekniska Utbildningar

The request was partially successful.

Till Arbetsförmedlingen,
Hej.

Jag skulle vilja ta del av den sparade dokumentationen som finns bevarad i Diarieakten AF-2015/254256

Med vänlig hälsning,
Mikael Blasiak

Registrator, Employment Service

Tack,

 

Vi har mottagit din e-post.

 

Vänliga hälsningar,

 

Registraturen

Arbetsförmedlingen

Postadress: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsida: [1]www.arbetsformedlingen.se

 

 

Thank you,

 

We have received your e-mail.

 

Kind regards,

 

The Registry 

The Swedish Public Employment Service

Address: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsite: [2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/

Registrator, Employment Service

Hej Mikael,

Vi har mottagit din begäran om att ta del av diarieakt Af-2015/254256 och vi hanterar det skyndsamt!

Med vänlig hälsning
Therése Winqvist

Huvudregistraturen
Arbetsförmedlingen
[AF e-postadress för begäran om allmän handling]

Registrator, Employment Service

Hej Mikael,

Här kommer svar på din begäran som inkom 23 november 2020 kl 03:03 om att ta del av dokumentation som finns i diarieakt Af-2015/254256.

Det finns 18 arkivboxar och vi uppskattar att det är ca 5000-6000 sidor totalt.

Vi tillämpar avgiftsförordningen för kopior av handlingar.
Det innebär att sida 1-9 är kostnadsfritt, sidan 10 kostar 50 kr och varje sida därutöver kostar 2kr/st.

För fakturering krävs ett organisationsnummer alternativt personnummer.

Vänligen bekräfta att du accepterar kostnaden så påbörjar vi arbetet när vi har fått ditt svar.

Med vänlig hälsning
Therése Winqvist

Huvudregistraturen
Arbetsförmedlingen
[AF e-postadress för begäran om allmän handling]