De dokument, som är av relevans är följande: verkställighetsplanering intagen, samt de handlingar som berör villkorlig frigivning, "underlag för villkorlig frigivning".

Leif Nordgren made this Freedom of Information request to The Swedish Prison and Probation Service

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Till Kriminalvården,
Hej. Jag håller på och hjälper min dotter med en C-uppsats på SU, som rör en klient dvs, den intagnes hela "resa", från det att hen blivit anhållen, ev häktad, fängelse som påföljd och fram till villkorlig frigivning då 2/3 delar utav den av domstol utdömda tid som klienten har blivit ålagd att göra på anstalt, då dom trätt i laga kraft och nöjdförklarats av den nu dömde.

De dokument, som är av relevans är följande: verkställighetsplanering intagen, samt de handlingar som berör villkorlig frigivning, "underlag för villkorlig frigivning".

Med vänlig hälsning,

Leif Nordgren

HK Registraturen, The Swedish Prison and Probation Service

Kriminalvården har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag och om du har ställt frågor i ditt meddelande återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip all post och e-post till Kriminalvården är allmän handling. Det innebär att allmänheten och medier normalt har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande.

Om du har begärt ut en kopia av en allmän handling med stöd av tryckfrihetsförordningen, och den får lämnas ut, kan du utgå ifrån att du får den per vanlig post – eller får hämta ut den hos myndigheten, om du framfört att du vill det, t.ex. för att du önskar vara anonym – även om du skrivit att du vill ha den per e-post. Om din beställning gäller mer än nio sidor tas en avgift ut med 50 kronor för de första 10 sidorna och 2 kronor per sida därefter, utöver portokostnaden.

För att på bästa sätt kunna ta hand om din fråga, synpunkt eller begäran om allmän handling behöver Kriminalvården behandla personuppgifter om dig avseende dina kontaktuppgifter och vad du skriver i ditt ärende. Uppgifter kan även hämtas från allmänt tillgängliga källor såsom folkbokföringen. Personuppgifterna kan genom ditt ärende eller de handlingar som du bifogar komma att lämnas ut i form av allmän handling.

Dina uppgifter kommer att behandlas så länge som det behövs för att hantera ditt ärende. Uppgifterna kan dock komma att behandlas längre för arkivändamål. Du har rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter, invända mot behandlingen samt begära ett registerutdrag

Om du är missnöjd med Kriminalvårdens behandling av dina personuppgifter, kan du kan kontakta Kriminalvårdens dataskyddsombud. Dataskyddsombudet kan kontaktas via e-post: [e-postadress]
Mer information om Kriminalvården finns på www.kriminalvarden.se
                    
Med vänliga hälsningar
Kriminalvårdens Huvudkontor
601 80 Norrköping
 
Telefon växel: 077-22 80 800
[Kriminalvården e-postadress för begäran om allmän handling]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Leif Nordgren <[Registrators #637 e-postadress]>
Skickat: den 27 juli 2021 16:32
Till: HK Registraturen <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - De dokument, som är av relevans är följande: verkställighetsplanering intagen, samt de handlingar som berör villkorlig frigivning, "underlag för villkorlig frigivning".

Till Kriminalvården,

Hej. Jag håller på och hjälper min dotter med en C-uppsats på SU, som rör en klient dvs, den intagnes hela "resa", från det att hen blivit anhållen, ev häktad, fängelse som påföljd och fram till villkorlig frigivning då 2/3 delar utav den av domstol utdömda tid som klienten har blivit ålagd att göra på anstalt, då dom trätt i laga kraft och nöjdförklarats av den nu dömde.

De dokument, som är av relevans är följande: verkställighetsplanering intagen, samt de handlingar som berör villkorlig frigivning, "underlag för villkorlig frigivning".

Med vänlig hälsning,

Leif Nordgren

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #637 e-postadress]

Är [Kriminalvården e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Kriminalvården? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Detta mejl har kontrollerats, så att det inte innehåller skadlig kod.

HK Registraturen, The Swedish Prison and Probation Service

Hej,

Det framgår inte vilken intagen som begäran gäller. Önskar ni få ut tomma mallar eller vad är det egentligen som efterfrågas?

Några handlingar som innehåller personuppgifter kommer inte att lämnas ut via e-post. Sådana får antingen läsas i myndighetens lokaler eller lämnas ut i kopia mot fastställd avgift, såvida det rör sig om över nio sidor. Avgiften är 50 kronor för de första 10 sidorna och 2 kronor per sida därefter. Kopior kan lösas ut hos myndigheten eller skickas per post. Om kopior ska skickas per post behövs en postadress och faktureringsuppgifter.

Kriminalvården bestämmer inte att någon ska villkorligt friges, utan detta anges i lag. I början av verkställigheten upprättas ett strafftidsbeslut där tidpunkten för villkorlig frigivning framgår. I slutet av verkställigheten prövas om tidpunkten för villkorlig frigivning ska skjutas upp till följd av misskötsamhet under verkställigheten. Det "underlag" som finns för frigivning är alltså strafftidsbeslutet och eventuella beslut om uppskjuten villkorlig frigivning. Verkställighetsplaner ser olika ut beroende på om det rör sig om en klient som är intagen i anstalt eller om en frivårdsklient. Observeras bör att sekretess gäller för alla uppgifter i en sådan plan vars utlämnande kan antas vara till men för enskild; se 35 kap. 15 § 1 st. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Med vänlig hälsning
Kriminalvårdens huvudkontor

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Leif Nordgren <[Registrators #637 e-postadress]>
Skickat: den 27 juli 2021 16:32
Till: HK Registraturen <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - De dokument, som är av relevans är följande: verkställighetsplanering intagen, samt de handlingar som berör villkorlig frigivning, "underlag för villkorlig frigivning".

Till Kriminalvården,

Hej. Jag håller på och hjälper min dotter med en C-uppsats på SU, som rör en klient dvs, den intagnes hela "resa", från det att hen blivit anhållen, ev häktad, fängelse som påföljd och fram till villkorlig frigivning då 2/3 delar utav den av domstol utdömda tid som klienten har blivit ålagd att göra på anstalt, då dom trätt i laga kraft och nöjdförklarats av den nu dömde.

De dokument, som är av relevans är följande: verkställighetsplanering intagen, samt de handlingar som berör villkorlig frigivning, "underlag för villkorlig frigivning".

Med vänlig hälsning,

Leif Nordgren

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #637 e-postadress]

Är [Kriminalvården e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Kriminalvården? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Detta mejl har kontrollerats, så att det inte innehåller skadlig kod.

Till Kriminalvården,
Till HK Registraturen,
Hej.
Stort tack för den snabba responsen på mina efterforskningar.
Ja är ledsen om jag ställer till med besvär p.g.a min otydlighet.

Jag önskar endast mallar, ej med några som helst personuppgifter, det är helt irrelevant utifrån såväl den empiriska delen utav projektet, liksom för den eller de slutsatser, vars innehåll, utgår från ett allmänt perspektiv så att säga.

Jag vill verkligen framhålla att det är med stor respekt för det faktum, att ni på berörd myndighet, har en strikt policy i frågan om den personliga integriteten.

För tydlighetens skull, det är initialt, vad jag blivit ombedd om att ombesörja, är mallar och om det finns tillgängligt ev råd och riktlinjer vid upprättande av planeringen för den intagne, på anstalt, exempelvis studier, sysselsättning, behandling på anstalten och/eller utanför på t.ex. behandlingshem och liknande. Därutöver, hur planeringen ser ut för den intagne, i samband med att datum för den
planerade frigivningen är nära förestående, då andra myndigheter, kan komma att bli involverade, jag tänker närmast på Soc.tjänst och arbetsförmedling m.fl.

Än en gång, stort tack.

Med vänliga hälsningar,

Leif Nordgren

Med vänlig hälsning,

Leif Nordgren

Till HK Registraturen,

Hej.
Stort tack för den snabba responsen på mina efterforskningar.
Ja är ledsen om jag ställer till med besvär p.g.a min otydlighet.

Jag önskar endast mallar, ej med några som helst personuppgifter, det är helt irrelevant utifrån såväl den empiriska delen utav projektet, liksom för den eller de slutsatser, vars innehåll, utgår från ett allmänt perspektiv så att säga.

Jag vill verkligen framhålla att det är med stor respekt för det faktum, att ni på berörd myndighet, har en strikt policy i frågan om den personliga integriteten.

För tydlighetens skull, det är initialt, vad jag blivit ombedd om att ombesörja, är mallar och om det finns tillgängligt ev råd och riktlinjer vid upprättande av planeringen för den intagne, på anstalt, exempelvis studier, sysselsättning, behandling på anstalten och/eller utanför på t.ex. behandlingshem och liknande. Därutöver, hur planeringen ser ut för den intagne, i samband med att datum för den
planerade frigivningen är nära förestående, då andra myndigheter, kan komma att bli involverade, jag tänker närmast på Soc.tjänst och arbetsförmedling m.fl.

Än en gång, stort tack.

Med vänliga hälsningar,

Leif Nordgren

Med vänliga hälsningar,

Leif Nordgren

(DETTA MEDDELANDE, HAR ÄVEN SKICKATS TILL: registrator vid Kriminalvården).

HK Registraturen, The Swedish Prison and Probation Service

Kriminalvården har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag och om du har ställt frågor i ditt meddelande återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip all post och e-post till Kriminalvården är allmän handling. Det innebär att allmänheten och medier normalt har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande.

Om du har begärt ut en kopia av en allmän handling med stöd av tryckfrihetsförordningen, och den får lämnas ut, kan du utgå ifrån att du får den per vanlig post – eller får hämta ut den hos myndigheten, om du framfört att du vill det, t.ex. för att du önskar vara anonym – även om du skrivit att du vill ha den per e-post. Om din beställning gäller mer än nio sidor tas en avgift ut med 50 kronor för de första 10 sidorna och 2 kronor per sida därefter, utöver portokostnaden.

För att på bästa sätt kunna ta hand om din fråga, synpunkt eller begäran om allmän handling behöver Kriminalvården behandla personuppgifter om dig avseende dina kontaktuppgifter och vad du skriver i ditt ärende. Uppgifter kan även hämtas från allmänt tillgängliga källor såsom folkbokföringen. Personuppgifterna kan genom ditt ärende eller de handlingar som du bifogar komma att lämnas ut i form av allmän handling.

Dina uppgifter kommer att behandlas så länge som det behövs för att hantera ditt ärende. Uppgifterna kan dock komma att behandlas längre för arkivändamål. Du har rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter, invända mot behandlingen samt begära ett registerutdrag

Om du är missnöjd med Kriminalvårdens behandling av dina personuppgifter, kan du kan kontakta Kriminalvårdens dataskyddsombud. Dataskyddsombudet kan kontaktas via e-post: [e-postadress]
Mer information om Kriminalvården finns på www.kriminalvarden.se
                    
Med vänliga hälsningar
Kriminalvårdens Huvudkontor
601 80 Norrköping
 
Telefon växel: 077-22 80 800
[Kriminalvården e-postadress för begäran om allmän handling]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Leif Nordgren <[Registrators #637 e-postadress]>
Skickat: den 30 juli 2021 11:43
Till: HK Registraturen <[e-postadress]>
Ämne: Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - De dokument, som är av relevans är följande: verkställighetsplanering intagen, samt de handlingar som berör villkorlig frigivning, "underlag för villkorlig frigivning".

Till Kriminalvården,

Till HK Registraturen,

Hej.

Stort tack för den snabba responsen på mina efterforskningar.

Ja är ledsen om jag ställer till med besvär p.g.a min otydlighet.

Jag önskar endast mallar, ej med några som helst personuppgifter, det är helt irrelevant utifrån såväl den empiriska delen utav projektet, liksom för den eller de slutsatser, vars innehåll, utgår från ett allmänt perspektiv så att säga.

Jag vill verkligen framhålla att det är med stor respekt för det faktum, att ni på berörd myndighet, har en strikt policy i frågan om den personliga integriteten.

För tydlighetens skull, det är initialt, vad jag blivit ombedd om att ombesörja, är mallar och om det finns tillgängligt ev råd och riktlinjer vid upprättande av planeringen för den intagne, på anstalt, exempelvis studier, sysselsättning, behandling på anstalten och/eller utanför på t.ex. behandlingshem och liknande. Därutöver, hur planeringen ser ut för den intagne, i samband med att datum för den

planerade frigivningen är nära förestående, då andra myndigheter, kan komma att bli involverade, jag tänker närmast på Soc.tjänst och arbetsförmedling m.fl.

Än en gång, stort tack.

Med vänliga hälsningar,

Leif Nordgren

Med vänlig hälsning,

Leif Nordgren

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #637 e-postadress]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Detta mejl har kontrollerats, så att det inte innehåller skadlig kod.

HK Registraturen, The Swedish Prison and Probation Service

Kriminalvården har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag och om du har ställt frågor i ditt meddelande återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip all post och e-post till Kriminalvården är allmän handling. Det innebär att allmänheten och medier normalt har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande.

Om du har begärt ut en kopia av en allmän handling med stöd av tryckfrihetsförordningen, och den får lämnas ut, kan du utgå ifrån att du får den per vanlig post – eller får hämta ut den hos myndigheten, om du framfört att du vill det, t.ex. för att du önskar vara anonym – även om du skrivit att du vill ha den per e-post. Om din beställning gäller mer än nio sidor tas en avgift ut med 50 kronor för de första 10 sidorna och 2 kronor per sida därefter, utöver portokostnaden.

För att på bästa sätt kunna ta hand om din fråga, synpunkt eller begäran om allmän handling behöver Kriminalvården behandla personuppgifter om dig avseende dina kontaktuppgifter och vad du skriver i ditt ärende. Uppgifter kan även hämtas från allmänt tillgängliga källor såsom folkbokföringen. Personuppgifterna kan genom ditt ärende eller de handlingar som du bifogar komma att lämnas ut i form av allmän handling.

Dina uppgifter kommer att behandlas så länge som det behövs för att hantera ditt ärende. Uppgifterna kan dock komma att behandlas längre för arkivändamål. Du har rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter, invända mot behandlingen samt begära ett registerutdrag

Om du är missnöjd med Kriminalvårdens behandling av dina personuppgifter, kan du kan kontakta Kriminalvårdens dataskyddsombud. Dataskyddsombudet kan kontaktas via e-post: [e-postadress]
Mer information om Kriminalvården finns på www.kriminalvarden.se
                    
Med vänliga hälsningar
Kriminalvårdens Huvudkontor
601 80 Norrköping
 
Telefon växel: 077-22 80 800
[Kriminalvården e-postadress för begäran om allmän handling]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Leif Nordgren <[Registrators #637 e-postadress]>
Skickat: den 30 juli 2021 11:45
Till: HK Registraturen <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - De dokument, som är av relevans är följande: verkställighetsplanering intagen, samt de handlingar som berör villkorlig frigivning, "underlag för villkorlig frigivning".

Till HK Registraturen,

Hej.

Stort tack för den snabba responsen på mina efterforskningar.

Ja är ledsen om jag ställer till med besvär p.g.a min otydlighet.

Jag önskar endast mallar, ej med några som helst personuppgifter, det är helt irrelevant utifrån såväl den empiriska delen utav projektet, liksom för den eller de slutsatser, vars innehåll, utgår från ett allmänt perspektiv så att säga.

Jag vill verkligen framhålla att det är med stor respekt för det faktum, att ni på berörd myndighet, har en strikt policy i frågan om den personliga integriteten.

För tydlighetens skull, det är initialt, vad jag blivit ombedd om att ombesörja, är mallar och om det finns tillgängligt ev råd och riktlinjer vid upprättande av planeringen för den intagne, på anstalt, exempelvis studier, sysselsättning, behandling på anstalten och/eller utanför på t.ex. behandlingshem och liknande. Därutöver, hur planeringen ser ut för den intagne, i samband med att datum för den

planerade frigivningen är nära förestående, då andra myndigheter, kan komma att bli involverade, jag tänker närmast på Soc.tjänst och arbetsförmedling m.fl.

Än en gång, stort tack.

Med vänliga hälsningar,

Leif Nordgren

Med vänliga hälsningar,

Leif Nordgren

(DETTA MEDDELANDE, HAR ÄVEN SKICKATS TILL: registrator vid Kriminalvården).

show quoted sections

HK Registraturen, The Swedish Prison and Probation Service

2 Attachments

Hej Leif,

 

Bifogat finns två styrande dokument som kan vara till hjälp för din
dotters arbete med C-uppsatsen hon skriver. Vi önskar henne lycka till med
arbetet.

 

 

Med vänlig hälsning

Kriminalvårdens huvudkontor