Byggplaner för Björklunds hage norra Ängby

Elin Persson made this Freedom of Information request to Exploateringskontoret

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Exploateringskontoret did not have the information requested.

Hej, jag vill begära ut samtliga skisser och byggplaner för ombyggnationen av stora huset i Björklunds hage, och en kostnadskalkyl för projektet.

Med vänlig hälsning,

Elin Persson

Funktion EXPL Exploateringskontoret, Exploateringskontoret

Härmed bekräftas att vi har tagit emot din epost.

 

Med vänlig hälsning

 

Exploateringskontoret, Stockholms stad

Registraturet
Box 8189, 104 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 4
Telefon registraturet: 08-508 27 112
Telefon växel: 08-508 27 600
E-post: [1][Exploateringskontoret e-postadress för begäran om allmän handling]
[2]www.stockholm.se

Information om behandling av personuppgifter

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
[3]stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Exploateringskontoret e-postadress för begäran om allmän handling]
2. file:///tmp/%20%20
3. http://www.stockholm.se/dataskydd

Funktion EXPL Exploateringskontoret, Exploateringskontoret

1 Attachment

Hej!

 

Avdelningen Projektutveckling har meddelat oss att detta inte är något
projekt exploateringskontoret har. Vi håller på att undersöka vem som kan
vara ansvarig, för din kännedom. Har du mer information i ärendet tar vi
jättegärna emot den, för att lättare undersöka saken. Kan det gälla
4H-gården i området?

 

Mvh

Linn

Med vänlig hälsning
Linn Strandberg
Registrator

Trafikkontorets och Exploateringskontorets registratur
Box 8189, 104 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 4
Telefon expedition: 08-508 27 112
Telefon växel: 08-508 27 600
E-post: [1][Exploateringskontoret e-postadress för begäran om allmän handling]
start.stockholm

 

[2]http://intranat.stockholm.se/PageFiles/4...

 

Information om behandling av personuppgifter

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
[3]stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elin Persson <[Registrators #499 e-postadress]>
Skickat: den 18 november 2020 14:07
Till: Funktion EXPL Exploateringskontoret
<[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Byggplaner för Björklunds
hage norra Ängby

 

Hej, jag vill begära ut samtliga skisser och byggplaner för ombyggnationen
av stora huset i Björklunds hage, och en kostnadskalkyl för projektet.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Elin Persson

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[Registrators #499 e-postadress]

 

 

 

Är [4][Exploateringskontoret e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för
Offentlighetsprincipen förfrågningar till Exploateringskontoret? Om så är
fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:

 

http://handlingar.se/sv/change_request/n...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

 

http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Exploateringskontoret e-postadress för begäran om allmän handling]
3. http://www.stockholm.se/dataskydd
4. mailto:[Exploateringskontoret e-postadress för begäran om allmän handling]

Ann-Chatrine Olsson, Exploateringskontoret

Hej!

En fråga tillbaka?
Gäller detta bygghandlingar i nutid så har vi inget.
Gäller det bygghandlingar för cirka 15 år sedan?

Med vänlig hälsning

Ann-Chatrine Olsson
Lokalstrateg, Projektledare

Bromma Stadsdelsförvaltning
Gustavslundsvägen 151 G
Box 15017, 167 15 Bromma
Mobil 076-120 64 31

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Tiina Kaski-Koivunen <[e-postadress]>
Skickat: den 19 november 2020 15:49
Till: Ann-Chatrine Olsson <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Byggplaner för Björklunds hage norra Ängby

Hej ACO
Du ser väl till att hon får handlingarna?

//Tiina

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion Registrator, Bromma stadsdelsförvaltning <[e-postadress]>
Skickat: den 19 november 2020 15:03
Till: Tiina Kaski-Koivunen <[e-postadress]>
Kopia: Ann-Chatrine Olsson <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Byggplaner för Björklunds hage norra Ängby

Hälsningar
Registraturet, Bromma stadsdelsförvaltning Monica Holst Gustavslundsvägen 151 G, Box 15017
167 15 Bromma
Telefon: 08-508 06 000
E-post: [e-postadress]

 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elin Persson <[Registrators #499 e-postadress]>
Skickat: den 18 november 2020 14:07
Till: Funktion EXPL Exploateringskontoret <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Byggplaner för Björklunds hage norra Ängby

Hej, jag vill begära ut samtliga skisser och byggplaner för ombyggnationen av stora huset i Björklunds hage, och en kostnadskalkyl för projektet.

Med vänlig hälsning,

Elin Persson

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #499 e-postadress]

Är [Exploateringskontoret e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Exploateringskontoret? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:

http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Administration SBK Stadsbyggnadsexpeditionen, Exploateringskontoret

Hej,

Den här informationen är inte tillräcklig för att vi ska kunna härleda vilket till ärende det gäller

Med vänlig hälsning
Anders Karlsson
Servicehandläggare
Stadsbyggnadskontoret
Stadsbyggnadsexpeditionen 
Fleminggatan 4, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 26 990
E-post: [e-postadress]
start.stockholm

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elin Persson <[Registrators #499 e-postadress]>
Skickat: den 18 november 2020 14:07
Till: Funktion EXPL Exploateringskontoret <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Byggplaner för Björklunds hage norra Ängby

Hej, jag vill begära ut samtliga skisser och byggplaner för ombyggnationen av stora huset i Björklunds hage, och en kostnadskalkyl för projektet.

Med vänlig hälsning,

Elin Persson

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #499 e-postadress]

Är [Exploateringskontoret e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Exploateringskontoret? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:

http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------