Till Stockholms stad,

Hej! Jag vill få tag på budgetunderlag för Kungshomens Västra Gymnasium som visar hur mycket pengar som avsätts till dem och hur dem använder av sig pengarna.

Med vänlig hälsning, A.Ali

Anneli Pitkänen,

2 Attachments

Hej. Du har begärt att få vår budget. översänder den.

 

Med vänlig hälsning

 

Anneli Pitkänen

Administrativ chef/Biträdande rektor

Utbildningsförvaltningen

Kungsholmens västra gymnasium

[1]Konradsbergsgatan 7a, 112 59 Stockholm

Besöksadress: Rålambsvägen 34A

Tel [2]08- 508 380 70, 076-123 8070

[e-postadress]

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter

 

 

 

 

Från: [e-postadress] <[e-postadress]>
Skickat: den 11 maj 2022 09:42
Till: Anneli Pitkänen <[e-postadress]>
Ämne: ac31016

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/x-apple-data-detectors:/1/0
2. file:///tmp/tel:+%2046%208%20508%20380%2077