Budget och planerade utgifter för NSVA 2022 i kalkylarksformat

Mattias Axell made this Freedom of Information request to Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Till Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten för 2022.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell, Excel-fil, OpenDocumentSpreadsheet (ODS) eller annat tabellformat begär jag ut det i första hand. Om det inte finns är jag intresserad av budgetdokument som jag antar finns i PDF.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker. Jag önskar ta del av handlingen digitalt för att det ska kunna komma till så stor nytta som möjligt för er verksamhet och de skånska skattebetalare som finansierar verksamheten och ägarkommunerna.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Mattias Axell

Kundservice - NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

1 Attachment

Link: [1]File-List
Link: [2]Edit-Time-Data
Link: [3]themeData
Link: [4]colorSchemeMapping

Hej,

Tack för ditt mejl. Detta är ett automatiskt svar från
[5][NSVA e-postadress för begäran om allmän handling].  

Vi har för tillfället längre handläggningstider än normalt på grund av
sjukdom. Vi arbetar för fullt på att bemanna upp så vi kan hjälpa dig på
bästa vis. Alla ärenden som kommer in registreras och vi hanterar dem så
snart vi kan.

Ditt ärende har fått ärendenummer 211203, vänligen använd det vid kontakt
med oss. Vill du komplettera ditt ärende går det att göra genom att
besvara detta mejl.

Vi besvarar inkommande ärenden i tur och ordning.

Vid akut felanmälan kontakta oss på 010-490 97 00 där vi tar hand om din
felanmälan dygnet runt.

Svar på många vanliga frågor finns på vår webbplats [6]www.nsva.se.

 

EU har beslutat om en ny dataskyddsförordning som ersätter
personuppgiftslagen, PuL. Läs gärna mer om hur NSVA hanterar
personuppgifter på [7]www.nsva.se.

 

Med vänlig hälsning

Kundservice

[8]Logga-liten-mission.jpg

_________________________________________

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

Box 2022

250 02 Helsingborg

Besöksadress: Rönnowsgatan 10

Telefon: 010-490 97 00

E-post: [9][NSVA e-postadress för begäran om allmän handling]

Org nr 556765-3786
[10]www.nsva.se

P Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-postmeddelande

 

References

Visible links
1. file:///tmp/Untitled_files/filelist.xml
2. file:///tmp/Untitled_files/editdata.mso
3. file:///tmp/Untitled_files/themedata.thmx
4. file:///tmp/Untitled_files/colorschememapping.xml
5. mailto:[NSVA e-postadress för begäran om allmän handling]
6. http://www.nsva.se/
7. http://www.nsva.se/gdpr
8. http://www.nsva.se/
9. mailto:[NSVA e-postadress för begäran om allmän handling]
10. http://www.nsva.se/

Kundservice - NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

1 Attachment

Hej,

 

Vi har tagit emot och registrerat ditt ärende med ärendenummer 211203

Ärendet är vidarebefordrat till berörd avdelning.

Vill du komplettera ditt ärende går det bra att göra det genom att besvara
detta mejl.

 

 

Med vänlig hälsning

Kundservice

E-post: [1][NSVA e-postadress för begäran om allmän handling]

Tel: 010-490 97 00

[2]www.nsva.se

 

 

References

Visible links
1. mailto:[NSVA e-postadress för begäran om allmän handling]
2. http://www.nsva.se/

Registrator - NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

9 Attachments

Hej,

Bifogar handlingar enligt begäran.

Med vänliga hälsningar
Elizabeth Samane
Stab Admin
___________________________________________
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
Box 2022
250 02 Helsingborg
Besöksadress: Rönnowsgatan 12
Vxl: 010-490 97 00
Hemsida: https://www.nsva.se/

Så här behandlar NSVA personuppgifter/GDPR
    

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kundservice Intern - NSVA <[e-postadress]>
Skickat: den 14 februari 2022 10:39
Till: Registrator - NSVA <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter för NSVA 2022 i kalkylarksformat

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1288 e-postadress]>
Skickat: den 11 februari 2022 12:13
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid NSVA <[NSVA e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter för NSVA 2022 i kalkylarksformat

Till Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten för 2022.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell, Excel-fil, OpenDocumentSpreadsheet (ODS) eller annat tabellformat begär jag ut det i första hand. Om det inte finns är jag intresserad av budgetdokument som jag antar finns i PDF.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker. Jag önskar ta del av handlingen digitalt för att det ska kunna komma till så stor nytta som möjligt för er verksamhet och de skånska skattebetalare som finansierar verksamheten och ägarkommunerna.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1288 e-postadress]

Är [NSVA e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Registrator - NSVA,

Tack för ert svar med budget som presentationsbilder i PDF. Har ni även er budget i kalkylarksformat som exempelvis Excel-filer, CSV eller ODS?

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

Registrator - NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

Hej,

Nej, jag har bara den i PDF.

Med vänliga hälsningar
Elizabeth Samane
Stab Admin
___________________________________________
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
Box 2022
250 02 Helsingborg
Besöksadress: Rönnowsgatan 12
Vxl: 010-490 97 00
Hemsida: https://www.nsva.se/

Så här behandlar NSVA personuppgifter/GDPR
    

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1288 e-postadress]>
Skickat: den 17 februari 2022 18:51
Till: Registrator - NSVA <[e-postadress]>
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter för NSVA 2022 i kalkylarksformat

Till Registrator - NSVA,

Tack för ert svar med budget som presentationsbilder i PDF. Har ni även er budget i kalkylarksformat som exempelvis Excel-filer, CSV eller ODS?

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

show quoted sections