Budget och planerade utgifter för AISAB 2022 i kalkylarksformat

The request was successful.

Till Ambulanssjukvården i Storstockholm Aktiebolag,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten för 2022 som ligger till grund för budget likt den som publicerats som PDF(1) för 2021 på hemsidan under sektionen omvärldsbevakning.(2)

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell, Excel-fil, OpenDocumentSpreadsheet (ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF begär jag ut det i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker. Jag önskar ta del av handlingen digitalt för att det ska kunna komma till så stor nytta som möjligt för er verksamhet och Region Stockholms skattebetalare.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Mattias Axell

(1) https://www.regionstockholm.se/globalass...
(2) https://www.aisab.nu/sv-se/kunskap-och-k...

AISAB Funk Info,

Tack för ert mail!

AISABs huvudkontor är bemannat vardagar
må-to kl.08:00-16:30 samt fre kl.08:00-16:00.

Om ni har ett brådskande ärende kan ni kontakta AISABs växel för hjälp med
vidare hänvisning, 08-123 120 00.

  

Med vänlig hälsning

AISAB

AISAB Funk Info,

Hej

AISAB har mottagit begäran som har fått diarienummer V015/2022.

Begäran kommer handläggas av AISABs ekonomiavdelning.

Med vänliga hälsningar

Linda Holland
VD-assistent
 
AISAB Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
Box 5191
121 18 Johanneshov
Besöksadress: Huvudkontor, Byängsgränd 14, 1tr
Tel: 08-123 120 03
SMS: 070-484 30 56
www.aisab.nu  |linkedin.com/company/aisab|  facebook.com/AISAB.nu  |  instagram.com/aisab_ambulanssjukvarden

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1287 e-postadress]>
Skickat: den 11 februari 2022 11:59
Till: AISAB Funk Info <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter för AISAB 2022 i kalkylarksformat

Till Ambulanssjukvården i Storstockholm Aktiebolag,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten för 2022 som ligger till grund för budget likt den som publicerats som PDF(1) för 2021 på hemsidan under sektionen omvärldsbevakning.(2)

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell, Excel-fil, OpenDocumentSpreadsheet (ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF begär jag ut det i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker. Jag önskar ta del av handlingen digitalt för att det ska kunna komma till så stor nytta som möjligt för er verksamhet och Region Stockholms skattebetalare.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

(1) https://www.regionstockholm.se/globalass...

(2) https://www.aisab.nu/sv-se/kunskap-och-k...

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1287 e-postadress]

Är [AISAB e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Ambulanssjukvården i Storstockholm Aktiebolag? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till AISAB Funk Info,

Hur går det med hanteringen av denna begäran?

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

Ingrid-Maria Suomela Lindström,

2 Attachments

Hej

Här kommer en investeringsplan och budget från vårt ekonomisystem i
excelformat.

 

Med vänlig hälsning

Inky Suomela

 

 

AISAB Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

Box 5191

121 18 Johanneshov

Besöksadress: Byängsgränd 14 1tr, Årsta

08-123 120 06

070-484 30 54

E-post: [1][e-postadress]

Hemsida: [2]www.aisab.nu
Facebook: [3]https://www.facebook.com/AISAB.nu/

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Linda Holland <[4][e-postadress]> För AISAB Funk
Info

Skickat: den 23 februari 2022 18:18

Till: AISAB Funk ekonomi <[5][e-postadress]>; Göran
Olsson <[6][e-postadress]>; Åke Östman
<[7][e-postadress]>

Ämne: VB: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter för AISAB 2022 i kalkylarksformat

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Mattias Axell <[8][Registrators #1287 e-postadress]>

Skickat: den 23 februari 2022 17:34

Till: AISAB Funk Info <[9][e-postadress]>

Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter för AISAB 2022 i kalkylarksformat

 

Till AISAB Funk Info,

 

Hur går det med hanteringen av denna begäran?

 

Med vänliga hälsningar,

 

Mattias Axell

 

 

 

show quoted sections