Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Härjedalens kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

kommun, Municipality of Härjedalen

Tack för ditt meddelande

Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag.

Har du ställt frågor återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Nästan all e-post som skickas till Härjedalens kommun blir en allmän
handling. Alla som begär att få ta del av en allmän handling har rätt att
göra det, förutom förekommande sekretessuppgifter.

 

Med vänliga hälsningar

Härjedalens kommun

0680-161 00
[1][Härjedalens kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
[2]www.herjedalen.se

Dina personuppgifter registreras för att ditt ärende ska kunna hanteras.
För mer information om hur Härjedalens kommun hanterar personuppgifter se
länk:

[3]www.herjedalen.se/gdpr

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Härjedalens kommun e-postadress för begäran om allmän handling]%0b
2. http://www.herjedalen.se/
3. http://www.herjedalen.se/gdpr

Ola Regnander, Municipality of Härjedalen

2 Attachments

Hej Mathias!
Här kommer kommunens budget för 2022

Med vänliga hälsningar

Ola Regnander
Ekchef
[e-postadress]
www.herjedalen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Ekonomi avdelningen <[e-postadress]>
Skickat: den 16 augusti 2022 07:43
Till: Ola Regnander <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: kommun <[Härjedalens kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 15 augusti 2022 17:01
Till: Ekonomi avdelningen <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1752 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 16:31
Till: kommun <[Härjedalens kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Härjedalens kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1752 e-postadress]

Är [Härjedalens kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Härjedalens kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------