Till Huddinge kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Servicecenter, Huddinge municipality

1 Attachment

Hej!

 

Vi har tagit emot ditt mail och kommer att återkomma till dig så snart vi
kan.

Ärendenummer: [2022SC82184]

 

Om ditt ärende är akut vänligen ring oss på 08-535 300 00.

 

 

Servicecenter

Kommunstyrelsens förvaltning

Huddinge kommun

141 85 Huddinge

 

 

H[1]uddinge.se

References

Visible links
1. http://www.huddinge.se/

Servicecenter, Huddinge municipality

1 Attachment

Hej,

Ditt ärende [2022SC82184] har vidarebefordrats till Administrativa
sektionen för vidare hantering.

  

 

(Detta är ett automatiskt meddelande från kundtjänstsystemet)

 

 

Servicecenter

Kommunstyrelsens förvaltning

Huddinge kommun

141 85 Huddinge

 

 

H[1]uddinge.se

 

References

Visible links
1. http://www.huddinge.se/

Postlåda-Ekonomiavdelningen (Registrator), Huddinge municipality

2 Attachments

Hej,

 

Här kommer dem efterfrågade handlingarna.

 

Ha en fortsatt fin dag!

 

Med vänliga hälsningar

 

Rebecca Vestberg

Redovisningsekonom

0703092494

 

Redovisningssektionen

Kommunstyrelsens förvaltning

Huddinge kommun

141 85 Huddinge

 

[1]huddinge.se

 

 

 

Från: Hägglund, Frida <[e-postadress]>
Skickat: den 17 augusti 2022 07:45
Till: Postlåda-Ekonomiavdelningen (Registrator)
<[e-postadress]>
Ämne: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat [2022SC82184]

 

Jag fattar inte hur jag ska svara Mattias, ser ingen epost, jag mailar
filen till dig.

Det är driftsbudget och investeringsbudget i Excel så som de tabellerna
ser ut i MoB dokumentet.

 

 

Frida Hägglund

Sektionschef Budget- och verksamhetsstyrning

08-53530205

 

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsens förvaltning

Huddinge kommun

141 85 Huddinge

 

[2]huddinge.se

 

 

 

Från: Postlåda-Ekonomiavdelningen (Registrator)
<[3][e-postadress]>
Skickat: den 16 augusti 2022 10:26
Till: Hägglund, Frida <[4][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat [2022SC82184]

 

Hej Frida,

 

Vi har fått en fråga om allmänna handlingar.

Jag brukar vanligtvis skicka dess till Ralph men vet inte vart jag ska
skicka dessa nu.

Kan du ta denna vidare till rätt person?

 

Tack!

 

Med vänliga hälsningar

 

Rebecca Vestberg

Redovisningsekonom

0703092494

 

Redovisningssektionen

Kommunstyrelsens förvaltning

Huddinge kommun

141 85 Huddinge

 

[5]huddinge.se

 

 

 

Från: Postlåda-KSF Registrator (Gemensam Brevlåda)
<[6][e-postadress]>
Skickat: den 16 augusti 2022 10:07
Till: Postlåda-Ekonomiavdelningen (Registrator)
<[7][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat [2022SC82184]

 

Se nedan begäran

 

Med vänliga hälsningar

 

Registraturen

08-535-300-00

 

Administrativa avdelningen

Kommunstyrelsens förvaltning

Huddinge kommun

141 85 Huddinge

 

huddinge.se

 

 

Från: Servicecenter <[8][e-postadress]>
Skickat: den 16 augusti 2022 10:00
Till: Postlåda-KSF Registrator (Gemensam Brevlåda)
<[9][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat [2022SC82184]

 

Hej,

 

Den här handlingen har kommit till kommunens officiella e-postlåda och
sänds till er för åtgärd och återkoppling till kund.

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Hiba

Samhällsvägledare

08-535 300 00

 

Servicecenter

Kommunstyrelsens förvaltning

Huddinge kommun

141 85 Huddinge

 

 

[10]huddinge.se

Från: Mattias Axell <[11][Registrators #1747 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 16:24
Till: Postlåda-Huddinge kommun (Servicecenter) <[12][e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Huddinge kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[13][Registrators #1747 e-postadress]

Är [14][Huddinge kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Huddinge kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [15][e-postadress]:
[16]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[17]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

E-post, brev eller fax som kommer till Huddinge kommun blir allmän
handling enligt [18]offentlighetsprincipen.
Personuppgifter hanteras enligt [19]dataskyddsförordningen (GDPR).

References

Visible links
1. http://www.huddinge.se/
2. http://www.huddinge.se/
3. mailto:[e-postadress]
4. mailto:[e-postadress]
5. http://www.huddinge.se/
6. mailto:[e-postadress]
7. mailto:[e-postadress]
8. mailto:[e-postadress]
9. mailto:[e-postadress]
10. http://www.huddinge.se/
11. mailto:[Registrators #1747 e-postadress]
12. mailto:[e-postadress]
13. mailto:[Registrators #1747 e-postadress]
14. mailto:[Huddinge kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
15. mailto:[e-postadress]
16. https://handlingar.se/sv/change_request/...
17. https://handlingar.se/sv/help/officers
18. https://www.huddinge.se/offentlighetspri...
19. https://huddinge.se/gdpr