Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Haninge kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

haningekommun, Haninge municipality

Hej,

 

Detta är ett automatiskt svarsmeddelande för att bekräfta att vi har tagit
emot din e-post. Vi läser inkommande e-post varje helgfri arbetsdag. Om du
har ställt frågor i meddelandet eller har en förfrågan om att ta del av
handlingar återkommer vi eller berörd verksamhet till dig så snart som
möjligt.

 

Med vänliga hälsningar

Registrator
Kommunstyrelseförvaltningen

Postadress: 136 81 Haninge
Besöksadress: Rudsjöterrassen 2

Växel: 08-606 70 00

haninge.se facebook.com/haningekommun

 

Information om behandling av personuppgifter

All skriftlig kommunikation med Haninge kommun; e-post, vanlig post eller
fax, blir allmän handling. Läs mer om allmänna handlingar här:
[1]https://www.haninge.se/kommun-och-politi...
Läs mer hantering av personuppgifter här:
[2]https://www.haninge.se/kommun-och-politi...

 

 

References

Visible links
1. https://www.haninge.se/kommun-och-politi...
2. https://www.haninge.se/kommun-och-politi...

Ekonomi, Haninge municipality

2 Attachments

Hej Mattias,

 

Tack för din förfrågan.

Bifogar Haninge kommuns Mål och budget 2022.

Vill du läsa mer om nämndernas strategier och budget så finner du mer
information på vår hemsida.

 

[1]https://www.haninge.se/kommun-och-politi...

 

Med vänlig hälsning

 

Annika Karlsson

Redovisningscontroller

Ekonomiavdelningen

136 81 Haninge

Besök: Rudsjöterrassen 2

Växel: 08-606 70 00

Direkt: 08-606 82 95

[SMS:   072-536 02 98]

[2]haninge.se
[3]facebook.com/haningekommun

 

[4][IMG]

All skriftlig kommunikation med Haninge kommun – e-post, vanlig post eller
fax – blir allmän handling som kan komma att lämnas ut om den inte
omfattas av sekretess. Innehåller kommunikationen personuppgifter kommer
dessa hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Läs mer om vad som
gäller för hantering av personuppgifter på haninge.se

 

Från: KSF Registrator <[e-postadress]>
Skickat: den 16 augusti 2022 08:11
Till: Ekonomi <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

 

Hej,

Vänligen se nedan begäran.

 

Med vänlig hälsning

 

Linnea Andersson

Kommunregistrator

Demokratistöd

Kommunstyrelseförvaltningen

136 81 Haninge

Besök: Rudsjöterrassen 2

Växel: 08-606 70 00

Direkt: 08-606 4889

[5]haninge.se
[6]facebook.com/haningekommun

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[7][Registrators #1739 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 16:13
Till: haningekommun <[8][Haninge kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

 

Till Haninge kommun,

 

 

 

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

 

 

 

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

 

 

 

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

 

 

 

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen
[9]https://urlrw.advania.guru/?url=dataport... kommun e-postadress för begäran om allmän handling]&tss=1660572795&msgid=6675c62c-1ca4-11ed-be13-00505681a7bc&h=9bc627c2.
Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

 

 

 

Tack på förhand!

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Mattias Axell

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[10][Registrators #1739 e-postadress]

 

 

 

Är [11][Haninge kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Haninge kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [12][e-postadress]:

 

[13]https://urlrw.advania.guru/?url=https%3a... kommun e-postadress för begäran om allmän handling]&tss=1660572795&msgid=6675c62c-1ca4-11ed-be13-00505681a7bc&h=69ba3dcc

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet.
[14]https://urlrw.advania.guru/?url=Handling... kommun e-postadress för begäran om allmän handling]&tss=1660572795&msgid=6675c62c-1ca4-11ed-be13-00505681a7bc&h=c2a566dd
möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur
du kan dra nytta av
[15]https://urlrw.advania.guru/?url=Handling... kommun e-postadress för begäran om allmän handling]&tss=1660572795&msgid=6675c62c-1ca4-11ed-be13-00505681a7bc&h=c2a566dd
samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[16]https://urlrw.advania.guru/?url=https%3a... kommun e-postadress för begäran om allmän handling]&tss=1660572795&msgid=6675c62c-1ca4-11ed-be13-00505681a7bc&h=5bb37c54

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. https://www.haninge.se/kommun-och-politi...
2. http://www.haninge.se/
3. http://www.facebook.com/haningekommun
4. http://www.haninge.se/
5. http://www.haninge.se/
6. http://www.facebook.com/haningekommun
7. mailto:[Registrators #1739 e-postadress]
8. mailto:[Haninge kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
9. file:///tmp/dataportal.se
10. mailto:[Registrators #1739 e-postadress]
11. mailto:[Haninge kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
12. mailto:[e-postadress]
13. https://handlingar.se/sv/change_request/...
14. file:///tmp/Handlingar.se
15. file:///tmp/Handlingar.se
16. https://handlingar.se/sv/help/officers