Till Halmstads kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Halmstad direkt, Halmstad Municipality

Hej,

Halmstad direkt har registrerat ett nytt ärende med ärendenummer:
[2022HD122351]
Vi kommer hjälpa dig med svar på din fråga.

Om du vill kontakta oss igen i samma ärenden ange då ärendenummer:
[2022HD122351]

Vänliga hälsningar,

Halmstads kommun
Halmstad direkt
Kyrkogatan 5, Rådhuset
Box 153, 301 05 Halmstad
Telefon 035-13 70 00
E-post [1][Halmstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Webb [2]www.halmstad.se

*****
Halmstads kommun registrerar dina personuppgifter. På [3] halmstads
kommuns webbplats kan du läsa mer

om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt
dataskyddsförordningen, GDPR.

 

Ärendeinformation:

Ärendenummer: 2022HD122351
Inkom: 2022-08-15
Innehåll:
begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022
i kalkylarksformat Till Halmstads kommun, Jag vill begära ut verksamhetens
planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten. Finns handlingen
upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil
(.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som
ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller
presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand. Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna
ta del av villkoren innan utlämnadet sker. Finns budgeten publicerad i
kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte
hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen
dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det
finns i PDF. Tack på förhand! Med vänlig hälsning, Mattias Axell
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1737 e-postadress] Är [Halmstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Halmstads kommun? Om så
är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. file:///tmp/_blank
2. file:///tmp/_blank
3. https://www.halmstad.se/omwebbplatsen/be...

Henrik Persson, Halmstad Municipality

3 Attachments

Hej

 

Här bifogas, i Excel-format, investerings- och driftbudget för Halmstads
kommun 2022. Då det råder viss oklarhet med vad som avses med ”planerade
utgifter” bifogas även budgeterad Resultaträkning och Balansräkning samt
Kassaflödesbudget.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Henrik Persson

Budgetchef och finansansvarig

035-137407

070-6539332

 

Halmstads kommun

Avdelningen för ekonomi och upphandling

Kommunledningsförvaltningen

Besöksadress: Kyrkogatan 5

Postadress: Box 153, 301 05 Halmstad

[1]www.halmstad.se

 

[2]www.facebook.com/halmstadskommun

[3]www.instagram.com/halmstadskommun

 

Från: Diarium KS <[e-postadress]>
Skickat: den 16 augusti 2022 07:51
Till: Henrik Persson <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

 

 

 

För hantering

 

Med vänlig hälsning

 

Kommunstyrelsens diarium

Jill Halila Ekvall

Registrator

035-13 75 27

 

Halmstads kommun

Ledningsstöd, kommunledningsförvaltningen

 

Postadress: Box 153, 301 05 Halmstad

[4]www.halmstad.se

 

[5]www.facebook.com/halmstadskommun

[6]www.instagram.com/halmstadskommun

 

Från: Halmstad direkt <[7][Halmstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 15 augusti 2022 16:27
Till: Diarium KS <[8][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

 

Från: Mattias Axell <[9][Registrators #1737 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 16:16
Till: Halmstad direkt <[10][Halmstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Halmstads kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[11][Registrators #1737 e-postadress]

Är [12][Halmstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Halmstads kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[13][e-postadress]:
[14]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[15]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.halmstad.se/
2. http://www.facebook.com/halmstadskommun
3. http://www.instagram.com/halmstadskommun
4. http://www.halmstad.se/
5. http://www.facebook.com/halmstadskommun
6. http://www.instagram.com/halmstadskommun
7. mailto:[Halmstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. mailto:[Registrators #1737 e-postadress]
10. mailto:[Halmstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
11. mailto:[Registrators #1737 e-postadress]
12. mailto:[Halmstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
13. mailto:[e-postadress]
14. https://handlingar.se/sv/change_request/...
15. https://handlingar.se/sv/help/officers