Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Götene kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Sofie Rosendahl, Götene municipality

1 Attachment

Hej

Skickar över Götene kommuns budget (drift och investeringar) för 2022 och plan 2023-2024, vänligen se bifogat dokument.
Längst bak i budgetdokumentet hittar du bilagor som visar driftbudget i detalj i kalkylformat.

Här nedan får du länk till var på Götene kommuns hemsida du kan hitta budgetdokomentet:
https://www.gotene.se/kommunochpolitik/o...

Hör av dig om du det är något ytterligare som efterfrågas.

Med vänliga hälsningar
Sofie Rosendahl
Ekonom

Götene kommun – Personal- och ekonomienheten
E-post: [e-postadress]
Telefon: 0511-38 60 37
Kommunväxel: 0511-38 60 00
Medborgarkontor: 0511-38 60 01
Hemsida: www.gotene.se
Besöksadress: Torggatan 4, Götene

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Maria Törnblad <[e-postadress]>
Skickat: den 19 augusti 2022 11:10
Till: Sofie Rosendahl <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Svarar du nedanstående med kopia till kommunstyrelsen?

Med vänliga hälsningar
Maria Törnblad

Ekonomichef
Personal- och ekonomienheten
Telefon: 0511-386411
Besöksadress: Torggatan 4, Götene

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Got Kommunstyrelsen <[e-postadress]>
Skickat: den 16 augusti 2022 13:50
Till: Maria Törnblad <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Med vänliga hälsningar
Linnéa Andersson
Assistent
Götene kommun – Kansli
E-post: [e-postadress]
Telefon: 0511-38 61 11
Kommunväxel: 0511-38 60 00
Medborgarkontor: 0511-38 60 01
Hemsida: www.gotene.se
Besöksadress: Torggatan 4, Götene

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell [mailto:[Registrators #1732 e-postadress]]
Skickat: den 15 augusti 2022 16:00
Till: Got Götene kommun <[Götene kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

VARNING: Detta e-postmeddelande �r skickat fr�n en extern avs�ndare. Klicka ej p� bifogade l�nkar eller dokument om du inte litar p� avs�ndaren och kan bekr�fta att meddelandet �r s�kert!

-
Till Götene kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1732 e-postadress]

Är [Götene kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Götene kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------