Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Gävle kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Kundtjänst, Gävle municipality

Hej!

Tack för ditt mail gällande "begäran enligt Offentlighetsprincipen -
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat". Ditt ärende har
fått ärendenummer: 2022KC121671
Vi hanterar inkomna ärenden under våra öppettider:

Måndag-Fredag 8-16

Ha en bra dag!

Med vänlig hälsning
Gävle kommuns kundtjänst
Telefon 026-17 80 00

Kommunstyrelsen (e-post), Gävle municipality

Hej Mattias!

 

Jag har mottagit ditt mail och återkommer snarast möjlihgt då jag har
letat i vårt diarium.

 

Med vänlig hälsning

Registrator

Styrning och stöd

Kanslienheten

 

Gävle kommun

801 84  GÄVLE

Stadshuset, Drottninggatan 22

Telefon: 026-17 80 00

 

Kommunstyrelsen (e-post), Gävle municipality

Hej Mattias!

 

Tack för din fråga. Kommunplanen innehåller verksamhetens planerade
utgifter, investering- och driftbudget. Den hittar du via denna länk
[1]Kommunplan och budget – Gävle kommun (gavle.se).

Återkom gärna om det är några ytterligare mer förtydligande dokument som
du önskar.

 

Med vänlig hälsning

 

Registrator

Styrning och stöd

Kanslienheten

 

Gävle kommun

801 84  GÄVLE

Stadshuset, Drottninggatan 22

Telefon: 026-17 80 00

 

 

References

Visible links
1. https://www.gavle.se/kommunens-service/k...