Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Gislaveds kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

kontaktcenter@gislaved.se, Gislaveds municipality

Hej!

Alla kontakter med Gislaveds kommun tilldelas ett ärendenummer. Detta
nummer skapas med automatik och sparas när det blir ett ärende. Tänk på
att inkomna e-postmeddelanden endast hanteras när kontaktcenter är öppet,
08.00-16.00 helgfria dagar.

De behov som kan finnas av att komma i kontakt med kommunens verksamheter
även utanför kontaktcenters öppettider kan ske på nedanstående sätt:

 

Akuta behov av kontakt med socialtjänsten sker genom socialjouren genom
att ringa 112.

 

Felanmälningar görs via följande telefonnummer:

-Vatten- och avloppsledningar, gator, vägar med mera: Larmcentralen (LAC)
i Jönköping, 036-13 71 18

-Vägbelysning: Gislaved Energi 0371-58 91 20 -Kommunens fastigheter, ring
070-250 33 92

 

Detta ärende har fått nummer [2022KC42290]. För fortsatt dialog med oss i
detta ärende var snäll och ändra inte i ämnesraden.

Inkom till Kontaktcenter: 2022-08-15 15:40:08

Rubrik: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

 

Med vänlig hälsning
Kontaktcenter i Gislaveds kommun
Kontaktuppgifter:

Telefon: 0371-81 000
Besök: Stortorget 1, Gislaved
Postadress: Gislaveds kommun, 332 80 Gislaved
E-post: [1][Gislaveds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Webb: gislaved.se

References

Visible links
1. file:///tmp/[Gislaveds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

kontaktcenter@gislaved.se, Gislaveds municipality

God morgon,

Jag ska se vad jag kan åstadkomma. 

Innan jag sätteri gång har jag en fråga. Du skrev att du vill begära ut
verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten. Jag
undrar om det är någon speciell verksamhet du är ute efter eller om det
gäller hela kommunen?

 

Tacksam

 

Susanna Elwing

Ekonom

 

Från: Mattias Axell <[Registrators #1723 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 15:40
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Gislaveds kommun
<[Gislaveds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat
Till Gislaveds kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1723 e-postadress]

Är [Gislaveds kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Gislaveds kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Gislaved kommun,

Frågan gäller hela verksamheten.

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

kontaktcenter@gislaved.se, Gislaveds municipality

Hej Mattias,

Vår planeringsdirektiv för 2022 hittar du på : [1]Planering och
Uppföljning - Gislaved.se där du kan ladda ner en PDF kopia.

 

MVH

Susanna Elwing

Från: Mattias Axell <[Registrators #1723 e-postadress]>
Skickat: den 28 augusti 2022 18:59
Till: [e-postadress] <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat [2022KC42290]
[Du får inte e-post ofta från [Registrators #1723 e-postadress]. Läs
om varför det här är viktigt på
https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific... ]

Till Gislaved kommun,

Frågan gäller hela verksamheten.

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

show quoted sections