Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Forshaga kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Lena Backlund, Forshaga municipality

1 Attachment

Hej!
Översänder här Forshaga kommuns budget 2022.
Med vänliga hälsningar
 
LENA BACKLUND
Ekonomichef, Ekonomikontor
Forshaga kommun
 
Direkt: 054-172024
Besöksadress: Storgatan 52
Postadress: Box 93, 667 22 Forshaga
Växel: 054-17 20 00
 
Webb: [1]www.forshaga.se[2][IMG][3]Länk till annan webbplats.
Facebook: [4]www.facebook.com/forshagakommun[5][IMG][6]Länk till annan
webbplats.
 
Dina personuppgifter är trygga hos oss
När du skickar e-post till Forshaga kommun innebär det att vi behandlar
dina personuppgifter. Läs mer på
[7]www.forshaga.se/personuppgifter[8][IMG]

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Funktionsbrevlåda Ekonomikontoret <[e-postadress]>
Skickat: den 16 augusti 2022 07:53
Till: Lena Backlund <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat
 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: Funktionsbrevlåda Kommun Forshaga <[Forshaga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Sent: Tuesday, August 16, 2022 07:48
To: Funktionsbrevlåda Ekonomikontoret <[e-postadress]>
Subject: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat
 
Se nedan:
Mvh Helena rec.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: Mattias Axell <[Registrators #1720 e-postadress]>
Sent: Monday, August 15, 2022 15:35
To: Funktionsbrevlåda Kommun Forshaga <[Forshaga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Subject: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat
 
Till Forshaga kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1720 e-postadress]

Är [Forshaga kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Forshaga kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

[9]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[10]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.forshaga.se/
2. http://www.forshaga.se/
3. http://www.forshaga.se/
4. http://www.facebook.com/forshagakommun
5. http://www.facebook.com/forshagakommun
6. http://www.facebook.com/forshagakommun
7. https://www.forshaga.se/personuppgifter
8. https://www.forshaga.se/personuppgifter
9. https://handlingar.se/sv/change_request/...
10. https://handlingar.se/sv/help/officers