Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Filipstads kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Britt-Inger Gustafsson, Filipstad Municipality

2 Attachments

Hej,

 

Översänder begäran om budget.

 

Hej från

Britt-Inger

 

_____________________________________________

 

Britt-Inger Gustafsson 

Ekonomichef / Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

 

 

[1]F-stad_org_liggande mailsignatur liten

 

Tel växel:  +46 (0)590 611 00             Postadress: Box 303, 682 27
Filipstad

Tel direkt: +46 (0)590 611 19             Besök: Hantverksgatan 22, 682 31
Filipstad

Mobil:        +46 (0)72 599 03 00          [2]www.filipstad.se

 

References

Visible links
2. http://www.filipstad.se/